kajhul_Kajsa_Hulthén

Kajsa Hulthén

Vice styrkeområdesledare vid Transport, Biträdande professor vid Supply and Operations Management

Kontakta mig

Om mig

Kajsa Hulthén är biträdande professor vid avdelningen Supply and Operations Management och vice styrkeområdesledare för Styrkeområde Transport. Hennes forskning handlar om strukturella och dynamiska aspekter av distributionsnätverk. Hon är inblandad i arbetet kring Transportinköpspanelen som kartlägger företags transportinköpsbeteende. Hon är även inblandad i projekt som handlar om hållbara distributions- och logistiknätverk samt hur ökad effektivitet kan åstadkommas genom förändring av arbetsfördelning.

Kajsa är examinator och huvudlärare i två kurser; Industriell marknadsföring på kandidatnivå och Customer Relationships på masternivå. Hon handleder också doktorander.