Supply chain management, masterprogram

120 hp
Bild 1 av 1
d

Behovet av att organisera och hantera det globala utbytet av varor, tjänster och information mellan företag och organisationer växer i snabb takt. Innehållet i dessa utbyten blir allt mer tekniskt och mer komplext. Därför finns i dag ett gyllene tillfälle för ingenjörer att ta ledande befattningar inom allt från marknadsföring, logistik och inköp, till transport och produktion.

Du kommer att lära dig förstå, analysera och hantera processerna bakom försörjningskedjor. När du tar examen kommer du att ha ett brett perspektiv och den kunskap och det kunnande som krävs för att arbeta över gränserna, i olika typer av organisationer, och hjälpa dem att göra grundläggande förbättringar av sin verksamhet.