Ekonomi och produktionsteknik, högskoleingenjör

180 hp
Bild 1 av 1
Dekorativ bild

Med en strategisk och analytisk blick kommer du att lära dig att utveckla, leda och styra modern varu- och tjänsteproduktion. Kunskaper som kommer att göra dig högt eftertraktad i näringslivet. Programmet är tvärvetenskapligt, vilket innebär att teknisk kunskap kompletteras med en förståelse för logistik, mänsklig interaktion, industriell ekonomi, strategi och hållbar samhällsutveckling. Du rustas också för att hantera digitaliseringens effekter i moderna organisationer.

Utbildningens innehåll

I utbildningen kombineras kurser i industriell ekonomi, logistik, produktionsutveckling med mer traditionella teknik- och naturvetenskapliga ämnen som ingenjörsmetodik, tillverkningsteknik, mekanik och matematik. Under dina studier kommer du att lära dig mer om mänsklig interaktion och hur man driver ett projekt för att bättre kunna förstå hur kunder, konkurrenter och kollegor handlar i olika situationer. I programmet finns också ett stort fokus på samarbete med näringslivet och andra organisationer. Detta sker i form av studiebesök, gästföreläsare och näringslivsorienterade projekt.

Under utbildningen gör du flera projektarbeten där olika ämnen flätas samman. Detta arbetssätt ger dig ett breddat perspektiv på ditt intresseområde och förbereder dig för den komplexitet du kan möta i arbetslivet, där många intressen och synsätt behöver koordineras för ett bra resultat. Genom att den femte terminen ges på engelska förbereds du för en internationell marknad. Vill du bredda dina internationella erfarenheter ytterligare finns möjligheten att under termin fem studera vid ett utländskt universitet.

I årskurs tre kan du ta del av utbildningens valfrihet och skapa en egen profil av valbara kurser. Utbildningen avslutas med ett examensarbete, vilket genomförs i samarbete med näringslivet och samhället. Här får du tillämpa dina kunskaper i att analysera, lösa problem och att ta eget ansvar. Genom programmets stora inslag av kontakter med flera olika delar av näringslivet har du stora möjligheter att bygga ditt eget nätverk.

Arbetsområden

Efter examen har du kompetens inom ett brett arbetsområde vilket gör dig attraktiv i många branscher, organisationer och olika yrkesroller. Du kommer att vara väl insatt i modern produktion och ta dig an viktiga roller för att utveckla, leda och styra, till exempel inom produktionsplanering, projektledning, logistik och resurskoordinering. Ekonomi- och organisationskunskaperna gör dig redo för att kommunicera och samarbeta med olika företags affärsdrivande enheter. Många av våra nyutexaminerade studenter arbetar som projektledare eller i koordinerande roller på såväl mindre som stora företag eller i offentliga organisationer. 

​Behörighet och urval

​Förkunskapskrav: grundläggande behörighet

Du behöver också: Matematik 4/Matematik D, Fysik 2, Kemi 1, Engelska 6

Chalmers gör avsteg från särskild behörighet för utbildning som leder till yrkesexamina (UHRFS 2019:1) avseende att det krävs Matematik 4 eller Matematik D (inte Matematik 3c).

Platserna fördelas enligt: Betyg 75%, Högskoleprov 25%

Från anmälan till antagning

Här hittar du information om hur du anmäler dig till våra utbildningar, vad som gäller kring förkunskaper och annat som är viktigt inför din anmälan.

Antagningspoäng

Statistik och urval

Statistik över antagningspoäng för Chalmers utbildningar samt statistik från andra lärosäten.

Om meritpoäng och meritvärde

Meritvärde och urval

Information från studera.nu om meritvärde och urval vid anmälan till en högskoleutbildning.

(Öppnas i ny flik)