Kvalitets- och verksamhetsutveckling, masterprogram

120 hp
Bild 1 av 1
Dekorativ bild

För företag som strävar efter att förbli konkurrenskraftiga på dagens globala marknader är ständig utveckling och förbättring av verksamheter och processer avgörande. Innovation för att få ut nya produkter på marknaden, liksom förfining av befintliga produkter och processer, behövs mer än någonsin. Dessa aspekter utgör den underliggande kärnan i detta masterprogram.

Du kommer att få en grundlig förståelse för metoder för att identifiera kunders behov och affärsmöjligheter och förvärva de färdigheter som behövs för att hantera förbättrings- och förändringsprocesser, inklusive ledarskap, projektledning och förändringsledning.

Använd knappen "English" för att byta språkversion och ta del av fullständig information om programmet, behörighetskrav och kontaktuppgifter.

Från anmälan till antagning

Här hittar du information om hur du anmäler dig till våra utbildningar, vad som gäller kring förkunskaper och annat som är viktigt inför din anmälan.