Industriell ekonomi, civilingenjör

300 hp
Bild 1 av 1
Dekorativ bild

Kombinera teknik och ekonomi i en utbildning där du lär dig att utveckla både befintliga och nya verksamheter. Din kunskap kommer att göra dig eftertraktad av näringsliv och organisationer som projektledare, affärsutvecklare eller chef. I Industriell ekonomi får du till en början grundläggande kunskap om teknik och teknikbaserad affärsverksamhet. Därefter väljer du en mer djupgående profil på utbildningen.

Utbildningens innehåll

Som civilingenjör inom industriell ekonomi har du god förståelse för samspelet mellan teknik och ekonomi. Därmed är du väl förberedd för att analysera, organisera och utveckla teknikintensiva verksamheter som spänner över flera specialistområden och funktioner såsom forskning och utveckling, strategi, finans, inköp, logistik, digitalisering och marknadsföring.

Under utbildningen får du en gedigen teknisk grund och en förståelse för organisations- och ekonomifrågor genom en rad praktikfall. Dessa fallstudier inkluderar både verkliga och fiktiva projekt och ger dig möjlighet att utveckla din förmåga att använda teknik både för att förbättra befintliga verksamheter och att utveckla nya inom både privat och offentlig sektor.

Under det första året läggs grunden genom studier inom matematik, ekonomi och projektledning. Under det andra året läser du ytterligare managementkurser, men även matematisk statistik samt programmering, data science och AI. Inför tredje året väljer du en teknikinriktning, som innebär att du fördjupar dig inom ett område som du är särskilt intresserad av. Inriktningarna att välja mellan inkluderar informationsteknik, finansiell matematik, industriell produktion samt kemi- och bioteknik. Under det tredje året läser du ytterligare management- och ekonomikurser samt genomför ett avslutande kandidatarbete.

Under de sista två åren av din utbildning fördjupar du dig genom ett av våra masterprogram. Många studenter väljer dessutom att studera en del av sin utbildning på något av våra många utländska partneruniversitet. En del erbjuds även möjlighet att åka på ett sommarutbyte vid University of California, Berkeley. Hela utbildningen avslutas med ett examensarbete.

Arbetsområden

En utbildning i Industriell ekonomi gör dig mycket attraktiv på arbetsmarknaden och öppnar möjlighet till framtida karriärer inom en rad olika branscher, organisationer och yrkesroller. Du kan arbeta i allt från små startups till stora koncerner, liksom kommuner och myndigheter. Du inleder oftast din karriär som managementkonsulter eller projektledare. Våra tidigare studenter arbetar även som teknikentreprenörer, riskkapitalister, verksamhetsutvecklare, logistiker och i ledningarna för några av Sveriges största bolag.

Under årskurs tre läser du en av fyra teknikinriktningar (informationsteknik, finansiell matematik, industriell produktion, kemi- och bioteknik). Information om vilka kurser som ingår i de olika teknikinriktningarna finns i: fullständig programplan för Industriell ekonomi

Valbara masterprogram

Behörighet och urval

​Förkunskapskrav: grundläggande behörighet

Du behöver också: Matematik 4/Matematik E, Fysik 2, Kemi 1, Engelska 6

Platserna fördelas enligt: Betyg 75%, Högskoleprov 25%

Från anmälan till antagning

Att anmäla sig till ett program på Chalmers är lätt. Men beroende på om du vill läsa program på grundnivå, ett tekniskt basår eller ett masterprogram är det lite olika saker att ta hänsyn till. Samma sak gäller för fristående kurser. Anmälningsperioderna skiljer sig också åt. Välkommen med din anmälan.

Antagningspoäng

Statistik och urval

Statistik över antagningspoäng för Chalmers utbildningar samt statistik från andra lärosäten.

Om meritpoäng och meritvärde

Meritvärde och urval

Information från studera.nu om meritvärde och urval vid anmälan till en högskoleutbildning.

(Öppnas i ny flik)