Uppdragsutbildning

Bild 1 av 1
Dekorationsbild.

Arbetsgivare som vill ge sina anställda en möjlighet till kompetensutveckling kan göra det genom att betala för uppdragsutbildning. En del kurser kan ge högskolepoäng medan andra ger diplom/certifikat.

Chalmers erbjuder både skräddarsydd och öppen uppdragsutbildning:

Skräddarsydd: Företag och organisationer kan komma med förfrågningar om kurser till uppdragsutbildning@chalmers.se. Det går också bra att kontakta en institution eller ett centrum direkt med en förfrågan. 

Öppen uppdragsutbildning: Vissa kurser är regelbundet öppna för anmälan. Exempel på områden är produktion, logistik och Lean, sjukvårdens organisering och förbättring, vårdens lokaler, tillämpat livscykeltänk och skärande bearbetning. 

Dekorationsbild.

Lean med fokus på produktion

Med sitt ursprung i Japan har Lean blivit ett framgångsrikt ledningssätt i företag världen över. Lean syftar till att effektivisera verksamheten i en organisation med minskad ledtid som mål. Huvudprincipen inom Lean är att eliminera slöseri. Alla aktiviteter som genomförs i en verksamhet kategoriseras utifrån om de är värdeadderande eller inte. Den främsta förtjänsten med Lean är att det tar ett helhetsgrepp på hur hela organisationen kan utvecklas, från toppnivå till minsta detalj. Chalmers erbjuder flera kurser inom Lean med fokus på produktion.

Dekorationsbild.

Tillämpat livscykeltänkande

Livscykelperspektivet, att förstå en produkts eller tjänsts miljöpåverkan genom hela värdekedjan, får allt större betydelse i näringslivet såväl som i offentlig sektor och myndigheter. Centrum för livscykelanalys ger en tvådagarskurs i ämnet. 

Dekorationsbild.

Sjukvårdens organisering och förbättring

Samverkansplattformen CHI vill se utbildning som en integrerad del av verksamhetsutveckling där utbildningsinsatser kan få rollen som en katalysator till förbättringar genom att teoretiska kunskaper tillämpas i den lokala kontexten och de generella teorierna översätts till lokal praktik. Sedan 2004 har CHI bedrivit en rad utbildningar för ledare och utvecklingsansvariga inom hälso- och sjukvården. CHI samverkansplattform

Planering och utformning av vårdens lokaler

Centrum för vårdens arkitektur (CVA) ger vartannat år kursen Vårdens lokaler på uppdrag av och i samverkan med Forum vårdbyggnad. Utbildningen är en fortbildning som fokuserar planering och utformning av vårdlokaler. Kursen riktar sig till arkitekter, lokalplanerare, verksamma i vården, verksamhetsutvecklare, konsulter och entreprenörer. Det är en utbildning som spänner från gestaltning till verksamhetsutveckling och bildar en nätverksplattform för yrkesverksamma från hela Sverige. Nästa gång kursen ges är 2026.
Centrum för vårdens arkitektur (CVA)

Dekorationsbild.

Boendets arkitektur

Centrum för boendets arkitektur är en plattform för kunskapsförmedling, diskussion, utvecklingsarbete och forskning kring boende och bostad. Centrumet erbjuder fortbildning i egen regi eller i samarbete med Sveriges arkitekter. Centrum för boendets arkitektur, CBA

Skärande bearbetning

Kompetenscentrum för metallbearbetning, MCR, stärker partnerskapen mellan industrin och den akademiska världen genom att sammanföra industriföretag och andra som bedriver forskning. MCR understödjer industridriven verksamhet inom området skärande bearbetning genom forskning, lärande och fortbildning samt genom att förvalta två kompetensnätverk med anknytning till process-/skärvätskor respektive slipteknik. MCR erbjuder universitetsackrediterad yrkesutbildning inom skärande bearbetning och slipningsteknik.

Kurser som ges inom skärande bearbetning

  • Skärteknisk grundkurs, 4.5 hp
  • Skärteknik processer, 4.5 hp
  • Skärteknik finbearbetning, 3.0 hp

Komplett information om kursen och hur du anmäler dig finns på engelska.

Dekorativ bild

Transformativ innovationspolitik i praktiken

Omställning mot hållbarhet förändrar förutsättningarna för innovationspolitiken. Det är inte längre tillräckligt att “bara” stimulera innovation, utan en ny riktning behöver stakas ut i kombination med god  systemförståelse. En ny “transformativ” innovationspolitik kräver kompletterande verktyg och en förnyad praktik i regioner och på nationella myndigheter och departement. För att förstå, hantera och fullt ut utnyttja denna förändring krävs ny kunskap och ett gemensamt språk kring innovation och hållbar omställning, forum för diskussion, samarbete och koordinering mellan myndigheter, departement och regionala omställningsaktörer samt en ökad förståelse för hur olika typer av insatser kompletterar, överlappar eller i värsta fall motarbetar varandra. 

Chalmers erbjuder en praktikernära och nätverksbyggande kurs där ansvariga för strategisk programutveckling och -utvärdering vid departement, myndigheter och regioner får möjlighet att utveckla sina kunskaper om transformativ innovationspolitik i praktiken.

Dekorationsbild.

Fler möjligheter till uppdragsutbildning

Trackskurser: tvärdisciplinära kurser i samverkan

Trackskurser

Vissa av Chalmers tvärdisciplinära Trackskurser är tillgängliga även för dig som inte är student eller alumn och vill kompetensutveckla dig i din yrkesroll. Detta kan gå att lösa genom Chalmers erbjudande inom uppdragsutbildning.

Samarbeten för uppdragsutbildning

Ingenjör 4.0 – korta kursmoduler

13 svenska lärosäten samarbetar i en satsning för att utveckla korta moduler med aktuellt innehåll för industrin.

(Öppnas i ny flik)

IDEA League Executive Programmes – (c) 2022

ETH Zürich, TU Delft, Politecnico di Milano, RWTH Aachen och Chalmers erbjuder ett utbildningspaket för yrkesverksamma.

(Öppnas i ny flik)