perc_Per-Anders_Carlsson

Per-Anders Carlsson

  • Professor, Tillämpad kemi, Kemi och kemiteknik
  • Avdelningschef, CMAL, Fysik