Färgglatt material

Material­vetenskap

Vi möjliggör grön omställning genom excellent materialvetenskap inom energi, hälsa, konstruktion och transport.

Chalmers övergripande forskningsområden inom materialvetenskap

Flytande solenergi

Material för grön omställning

Ett hållbart samhälle kräver hållbara råvaror och ett effektivt användande och återvinning av material.

Vi forskar på förnybara råmaterial, lättviktsmaterial och minskad miljöpåverkan från material. Vi fokuserar även på återvinning och långsiktiga egenskaper, samt på att öka livslängden och återbruket av material.

Antibakteriellt plåster

Material för hälsa

Materialvetenskap erbjuder stora möjligheter för framtidens sjukvård och hälsoförebyggande arbete.

Vår forskning innefattar växelverkan mellan material och vävnad, distribution av läkemedel i kroppen, bioanalytiska tillämpningar samt infektionsrelaterade material. Vi har ett nära samarbete med ämnesområdet biomaterialvetenskap på Göteborgs universitet.

Strukturellt batteri

Material för energi

Tillgång till förnybar och säker energi är avgörande för att säkerställa ett globalt hållbart samhälle.

Vi bedriver experimentell och teoretisk materialvetenskaplig grundforskning inom energiområdet, och täcker in allt från omvandling av solenergi och energilagring i nya typer av batterier till storskalig transport av energi.