Ta ut din examen

Bild 1 av 1
Dekorativ bild

När du är klar med dina studier kan du ansöka om examen. Din examen visar att du läst en särskild utbildning eller att du läst ett visst ämne till en viss nivå. Många gånger är en utfärdad examen en förutsättning för att kunna studera vidare eller en hjälp när du söker jobb. Chalmers examensbevis utfärdas digitalt fr o m 1 april 2024 förutom licentiat och doktorsbevis som fortfarande skrivs ut på papper.

Innan du ansöker

Du är varmt välkommen att ansöka om examen när du är färdigläst och pappren är i ordning. Kåravgifterna ska vara betalda och dina kontaktuppgifter uppdaterade. Välj dina examina och ange önskemål om kurser när du loggat in för att ansöka. Det kan ta omkring åtta veckor att få sin examen utfärdad. Det kostar ingenting att ta ut sin examen.

Allt ska vara klart

För att handläggningen av din examensansökan ska gå smidigt är det viktigt att ansökan är komplett. Det är först då som handläggningen börjar. Kontrollera därför att dina kontaktuppgifter och resultat stämmer, att kursbyten och tillgodoräknanden är godkända och att kåravgifterna är betalda innan du ansöker om examen.

De kurser och examensarbeten som ska ingå i din examen ska vara rapporterade med slutbetyg. Om något resultat saknas eller är felaktigt ska du kontakta institutionen. Du kan se dina resultat i Ladok.

Du kan också få en överblick hur dina studier uppfyller examenskraven i Min väg mot examen – MEX:

MEX: Min väg mot examen
MEX: Min väg mot examenFölj programplanen, se dina studieresultat samt ansök om tillgodoräknande av hel kurs.

Kursbyten och tillgodoräknanden

Vill du ta med andra kurser än de som ingår i programplanen för ditt program ska det finnas en dispens godkänd av din utbildningssekreterare. Detsamma gäller för tillgodoräknanden av studier från andra lärosäten.

Tillgodoräknanden ansöker du om på sidan Tillgodoräknande. När de är tillgodoräknade kan du se dem i Ladok eller MEX. Läs mer om vad som kan ingå i en examen

Kårobligatorium

Det är obligatoriskt att vara medlem i studentkåren när du studerar på Chalmers och alla terminer du studerar behöver du betala kåravgift. Det gäller även doktorander. När du ansöker om examen sker en automatisk kontroll. Det kan hända att du får ett meddelande om att kontakta Kårservice om något är oklart eller någon avgift obetald. Kan du fullfölja din ansökan är allt klart med Kåren.

Rätt kontaktuppgifter

För att ditt namn och personnummer ska bli riktiga i ditt examensbevis ska du kontrollera att rätt uppgifter står i Ladok. Kontrollera även din post- och mejladress så att vi kan kontakta dig.

Mejladressen används för att avisera att ditt digitala examensbevis finnas att hämta i Ladok för studenter. Därför är det viktigt att den även gäller en tid efter att du avslutat din utbildning.

Har du ansökt om en licentiat- eller doktorsexamen utfärdas examen på papper och skickas till den aktuella adressen i Ladok. Om det inte ska skickas till din folkbokföringsadress behöver du ange annan adress. Tänk på att ditt namn ska stå på dörren/brevlådan om du inte angett inte c/o-adress d. v. s. namnet på den som är folkbokförd på adressen.

Hur skrivs mitt namn i beviset

Ändra dina uppgifter i Ladok

Ansök om examen och utbildningsbevis

Chalmers utfärdar digitala examensbevis

Den 1 april 2024 började Chalmers utfärda digitala examensbevis för examina på grund- och avancerad nivå. Examensbevis på forskarnivå utfärdas fortfarande på papper.

Mer om digitala examensbevis

Välj din examen

När du ansöker väljer du din examen i en lista. Har du svårt att hitta rätt kan namnet på ditt program hjälpa dig att veta vilken examen du ska välja. Om det finns något särskilt att tänka på för just din ansökan kan du hitta det under rubrikerna nedan.

Välj valbara kurser

Har du läst fler poäng än vad som krävs för att uppfylla examenskraven kan du välja vilka valbara kurser du önskar ska ingå genom att markera kurser när du ansöker. Vi tillgodoser önskemål i den mån det går efter att examensfordringarna är uppfyllda. Om du inte har särskilda önskemål behöver du inte kryssa i kursval. Du kan fortsätta med din ansökan även utan att kryssa för kurser. Din examen kommer bara att omfatta så många poäng som krävs för en examen.

Ansökan om examen

Här ansöker du om din examen. Kåren kontrollerar också att avgifter är betalda.

(Öppnas i ny flik)

Ansökan om utbildningsbevis

Ansök om sjöbefäl klass VII eller V, det vill säga maskinbefäl eller fartygsbefäl klass VII eller V, här.

(Öppnas i ny flik)

Saknar du CID för inloggning?

Du som inte längre har ett aktivt Chalmers ID kan i stället skapa ett eduID för att logga in för att ansöka. Du kan skapa ett eduID om du har ett svenskt personnummer eller om du är EU-medborgare med eIDAS. Skapa ett eduID.

Utan aktivt cid eller eduID, går det inte att ansöka digitalt. Då får du kontakta Examensenheten. Skriv "Ansökan om examen/utbildningsbevis" i ämnesraden och ange namn, personnummer och kontaktuppgifter med aktuell post- och mejladress. Ange också vilken eller vilka examina du ansöker om.

Om du inte kan ansöka digitalt behöver du också mejla till Chalmers Studentkår så att de kan kontrollera att du betalt dina kåravgifter. Innan Examensenheten kan lägga upp en ansökan måste vi få bekräftelse från Studentkåren att dina avgifter är betalda. Under sommaren då Examensenheten och Kårservice har stängt kan det dröja innan du får svar.

Efter du ansökt

Ha tålamod!

När vi mottagit din ansökan börjar granskningsprocessen. Då kan du bara vänta! Om något är oklart eller behöver kompletteras kontaktar vi dig via mejl eller telefon. Ibland tar vi kontakt direkt med din utbildningssekreterare eller studievägledare för att räta ut något frågetecken. Och inom några veckor utfärdas din examen. När examen är utfärdad får du ett mejl som aviserar att du kan hämta ditt digitala examensbevis i Ladok för studenter. Om din utfärdade examen är en licentiat- eller doktorsexamen skickas pappersexamensbeviset istället hem till dig med posten. Du behöver alltså inte ta kontakt med oss efter att du ansökt.

När din examen är utfärdad, läs igenom och kontrollera ditt examensbevis så att allt är korrekt. Det gäller både examensbevis på papper och som pdf-fil. Notera att det inte finns möjlighet att justera layout för tillgodoräknande kurser. Om du har frågor om ditt examensbevis kontakta Examensenheten.

Fira din examen!

För att du ska kunna fira din prestation när du tagit examen arrangerar Chalmers tekniska högskola examensceremonier tre gånger per år, med tillhörande examensmiddag!