Ta ut din examen

Bild 1 av 1
Dekorativ bild

När du är klar med dina studier kan du ansöka om examen. Din examen visar att du läst en särskild utbildning eller att du läst ett visst ämne till en viss nivå. Många gånger är en utfärdad examen en förutsättning för att kunna studera vidare eller en hjälp när du söker jobb.

Innan du ansöker

Du är varmt välkommen att ansöka om examen när du är färdigläst och pappren är i ordning. Kåravgifterna ska vara betalda och dina kontaktuppgifter uppdaterade. Välj dina examina och ange önskemål om kurser när du loggat in för att ansöka. Det kan ta omkring åtta veckor att få sitt examensbevis som skickas hem till dig med posten. Det kostar ingenting att ta ut sin examen.

Allt ska vara klart

För att handläggningen av din examensansökan ska gå smidigt är det viktigt att ansökan är komplett. Det är först då som handläggningen börjar. Kontrollera därför att dina kontaktuppgifter och resultat stämmer, att kursbyten och tillgodoräknanden är godkända och att kåravgifterna är betalda innan du ansöker om examen.

De kurser och examensarbeten som ska ingå i din examen ska vara rapporterade med slutbetyg. Om något resultat saknas eller är felaktigt ska du kontakta institutionen. Du kan se dina resultat i Ladok.

Du kan också få en överblick hur dina studier uppfyller examenskraven i Min väg mot examen – MEX:

MEX: Min väg mot examen
MEX: Min väg mot examenFölj programplanen, se dina studieresultat samt ansök om tillgodoräknande av hel kurs.

Kursbyten och tillgodoräknanden

Vill du ta med andra kurser än de som ingår i programplanen för ditt program ska det finnas en dispens godkänd av din utbildningssekreterare. Detsamma gäller för tillgodoräknanden av studier från andra lärosäten.

Tillgodoräknanden ansöker du på sidan Tillgodoräknande. När de är tillgodoräknade kan du se dem i Ladok eller MEX. Läs mer om vad som kan ingå i en examen

Kårobligatorium

Det är obligatoriskt att vara medlem i studentkåren när du studerar på Chalmers och alla terminer du studerar behöver du betala kåravgift. Det gäller även doktorander. När du ansöker om examen sker en automatisk kontroll. Det kan hända att du får ett meddelande om att kontakta Kårservice om något är oklart eller någon avgift obetald. Kan du fullfölja din ansökan är allt klart med Kåren.

Rätt kontaktuppgifter

För att ditt namn och personnummer ska bli riktiga i ditt examensbevis ska du kontrollera att rätt uppgifter står i Ladok. Det gäller även post- och mejladress som används för att skicka beviset och om vi behöver kontakta dig. Ditt examensbevis kommer att skickas till den aktuella adressen i Ladok. Om det inte ska skickas till din folkbokföringsadress behöver du ange annan adress. Tänk på att ditt namn ska stå på dörren/brevlådan om inte c/o-adress används.

Hur skrivs mitt namn i beviset

Ändra dina uppgifter i Ladok

Ansök om examen och utbildningsbevis

När du ansöker väljer du din examen i en lista. Har du svårt att hitta rätt kan namnet på ditt program hjälpa dig att veta vilken examen du ska välja. Om det finns något särskilt att tänka på för just din ansökan kan du hitta det under rubrikerna nedan.

Välj valbara kurser

Har du läst fler poäng än vad som krävs för att uppfylla examenskraven kan du välja vilka valbara kurser du önskar ska ingå genom att markera kurser när du ansöker. Vi tillgodoser önskemål i den mån det går efter att examensfordringarna är uppfyllda. Om du inte har särskilda önskemål behöver du inte kryssa i kursval. Du kan fortsätta med din ansökan även utan att kryssa för kurser. Din examen kommer bara att omfatta så många poäng som krävs för en examen.

Ansökan om examen

När Kåren kontrollerat att avgifter är betalda, ansökan handlagts och examen utfärdats, skickas examensbeviset hem till...

(Öppnas i ny flik)

Ansökan om utbildningsbevis

Ansök om sjöbefäl klass VII eller V, det vill säga maskinbefäl eller fartygsbefäl klass VII eller V, här.

(Öppnas i ny flik)

Saknar du CID för inloggning?

Du som inte längre har ett aktivt Chalmers-ID, cid, men har ett svenskt personnummer kan i stället logga in med eduID. Skapa ett eduID.

Utan aktivt cid eller svenskt personnummer för att skapa eduID, går det inte att ansöka digitalt. Då får du kontakta Examensenheten.

Skriv "Ansökan om examen/utbildningsbevis" i ämnesraden och ange namn, personnummer, kontaktuppgifter och aktuell adress. Ange också vilken eller vilka examen du ansöker om.

Om du inte kan ansöka digitalt behöver du också mejla till Chalmers Studentkår så att de kan kontrollera att du betalt dina kåravgifter. Innan Examensenheten kan lägga upp en ansökan måste vi få bekräftelse från Studentkåren att dina avgifter är betalda. Under sommaren då Examensenheten och Kårservice har stängt kan det dröja innan du får svar.

Efter du ansökt

Ha tålamod!

När vi mottagit din ansökan börjar granskningsprocessen. Då kan du bara vänta! Om något är oklart eller behöver kompletteras kontaktar vi dig via mejl eller telefon. Ibland tar vi kontakt direkt med din utbildningssekreterare eller studievägledare för att räta ut något frågetecken. Och inom några veckor utfärdas din examen och skickas hem till dig med posten. Du behöver alltså inte ta kontakt med oss efter att du ansökt.

När du har fått hem ditt examensbevis, läs igenom och kontrollera att allt är korrekt. Notera att det inte finns möjlighet att justera layout för tillgodoräknande kurser. Om du har frågor om ditt examensbevis kontakta Examensenheten.

Fira din examen!

För att du ska kunna fira din prestation när du tagit examen arrangerar Chalmers tekniska högskola examensceremonier tre...