Må bra under dina studier

Bild 1 av 1
Students outdoors.

Här finns samlad information för dig som är student och behöver hälsorelaterad hjälp och stöd av olika slag.

Studenthälsan Feelgood – för ett hållbart studieliv

Välkommen till studenthälsan Feelgood! Vi finns som stöd för din hälsa och arbetsmiljö under din studietid på Chalmers. Upplever du stress, ångest, nedstämdhet, ensamhet eller andra problem kopplade till din psykiska hälsa eller sociala situation, tveka inte att kontakta oss.

Vi hjälper dig som får hälsoproblem orsakade av dina studier/studiesituation men också om dina problem påverkar din förmåga att studera som vanligt. Du är inte ensam, vänta inte för länge vi hjälper dig att må bra under studietiden och rustar dig inför framtiden.

Viktigt, du behöver inte ha en ohälsa för att kontakta studenthälsan. Vi arbetar förebyggande och främjande. Är du osäker, kontakta oss så hjälper vi dig.
Och om behov av annan vårdgivare, så guidar vi dig rätt. Samtliga besök är kostnadsfria.

Studenthälsa.se

Välkommen till studenthälsa.se

På studenthälsa.se kan du som studerar på högskola och universitet få tips och råd för att må bättre.

(Öppnas i ny flik)

Hjälp med att planera dina studier

Vill du få hjälp med att planera dina studier ska du vända dig till programstudievägledaren som finns på ditt program. Feelgood erbjuder inte hjälp med studievägledning.

Kontaktpersoner per program

Varje program har en programledning som består av programansvarig, utbildningssekreterare och studievägledare. Här hittar du kontaktpersoner för ditt program.

Vilrum på campus

Det finns fyra vilrum som är avsedda för studenter. Tre på campus Johanneberg och ett på campus Lindholmen. Vilrummen är avsedda för dig som behöver vila och ska inte användas vid sjukdom. Vid sjukdom bör du i stället gå hem och vid behov kontakta 1177. ​

Tysta läsesalar

På Chalmers finns det ett antal tysta läsesalar/rum för dig som behöver kunna sitta lugnt och stilla när du studerar.

Du hittar till rummen via Campus maps.

Hälsa och sjukvård i Sverige

Vid hälsobekymmer som inte är orsakade av din studiesituation ska du ta kontakt med den allmänna hälso- och sjukvården. På 1177.se hittar du information och kontaktuppgifter till hälso- och sjukvården.

Student i Västra Götalandsregionen? (1177.se)

Ring 112 i en nödsituation
Nödnumret 112 ska användas vid akuta nödsituationer då det är fara för liv, egendom eller miljö. Genom ett samtal till 112 når du samhällets alla hjälpresurser som ambulans, giftinformation, jourhavande präst, polis, sjö- och fjällräddning.

Sveriges viktigaste telefonnummer (sosalarm.se)

Kurator på Chalmers

Om du inte mår bra och känner att du skulle behöva prata med någon om ditt mående och din psykiska hälsa, kan du alltid kontakta kuratorn. Det är bättre att söka hjälp i tid än att vänta för länge. Tidiga insatser kan förebygga psykisk ohälsa. Kuratorn arbetar även med hälsofrämjande och förebyggande insatser på individnivå.

På Chalmers finns det två kuratorer som du kan träffa för samtalsstöd. Kontakta dem via mejl.

  • Katarina Krstevski (kurator)
  • Ingegerd Nilsson (studievägledare och kurator)
Kurator på Chalmers
Student- och utbildningsavdelningen, Chalmers verksamhetsstöd

Präst

​Lars van der Heeg är studentpräst inom Svenska kyrkan i Göteborg. Till honom kan du som studerar eller arbetar på Chalmers komma för ett eller flera samtal om något oförutsett har inträffat i ditt liv. Du kanske behöver bearbeta och prata om relationer, sorg, livsval eller frågor inom etik, livsåskådning och människosyn. Har du frågor om tro, bröllop, dop och begravningar kan han ge dig råd. Kontakta honom gärna för att boka tid för ett samtal, som präst har han tystnadsplikt. 

Välkommen att kontakta mig för samtal.

Lars van der HeegStudentpräst

E-post: lars.vanderheeg@svenskakyrkan.se 
Telefon: 0730-30 07 49
Besöksadress: Campus Johanneberg, Samhällsbyggnadshuset, Sven Hultins gata 8, vån. 2

Studentprästerna i Göteborg har gudstjänst i Hagakyrkan och arrangerar olika evenemang. Välkommen att besöka eller kontakta dem.

Studentprästerna i Göteborg (Länken öppnar i nytt fönster)