Chalmers - för en hållbar framtid

”Med utgångspunkt i vårt uppdrag ”Chalmers skall vara ett utåtriktat tekniskt universitet med global attraktionskraft som bedriver internationellt erkänd utbildning och forskning, kopplad till en professionell innovationsprocess”, utvecklar Chalmers ett större samhällsansvar. Genom fokus på kompetens, kunskap och samverkan, skall Chalmers spela en viktig, attraktiv och påvisbar roll i samhället.
Denna roll har lokala, nationella och globala perspektiv och det övergripande målet är att bidra till en verklig omställning i samhället. Allt i enlighet med vår vision Chalmers – för en hållbar framtid, där Chalmers utexaminerade studenter och doktorer är vårt viktigaste bidrag till att möta samhällets ökade behov av hållbara nya lösningar.”

Karin Markides, Rektor och vd
Juni 2013

Vid institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap samverkar vi med omvärlden på många sätt. Vårt nätverk av alumner, organisationer och företag ger oss perspektiv, för att se vår roll i samhällsutvecklingen. Vi har etablerade samarbeten med industri, offentliga aktörer och andra lärosätens forskargrupper. Vårt samarbete mot industrin är omfattande och där finns också merparten av våra stora centrumbildningar. Den totala industriella insatsen är stor och det är institutionens intention att detta intresse ska bestå.

MC2 tar regelbundet emot besök av skolklasser. Målet är att öka ungdomarnas intresse för naturvetenskap och teknik för att i framtiden välkomna till studier på Chalmers. Genom riktade aktiviteter för elever och lärare på mellanstadiet upp till gymnasiet vill vi inspirera med kunskap och inspiration. Detta syftar till att öka kännedom om och nyfikenheten för betydelsen av mikro- och nanoteknik, för hållbar utveckling.

Andra konkreta exempel på vår samverkan är våra centra, som skapar tillämpad kunskap för industri och akademi. Här skapas helt nya idéer och lösningar.

Att besöka MC2

Om ni vill besöka MC2, vänligen kontakta Michael Nystås, kommunikatör:

Tel: +46 (0)31-772 1898
 
Skolbesök
Kontakta Sheila Galt
Email: sheila.galt@chalmers.se
Tel: +46 (0)31-772 1889

 

Sidansvarig Publicerad: to 26 okt 2017.