Verksamhetsstöd

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap – MC2 – bedriver unik forskning inom mikro- och nanoteknologi och består av fler än 200 forskare och forskarstuderande. Vår forskning är inriktad mot framtidens nano- och kvantmekaniska elektronik, fotonik, bio- och nanosystem.

MC2s verksamhetsstöd arbetar för institutionens alla åtta avdelningar: 
Elektronikmaterial och system (EMSL), Fotonik (PL), Kvantkomponentfysik (QDP), Kvantteknologi (QT), Mikrovågselektronik (MEL),  Nanotekniklaboratoriet (NFL)Terahertz- och millimetervågsteknik (TML), Tillämpad kvantfysik (AQP).

 
​​Administrativ chef
Ingrid Collin

​Administration, forskarutbildning
Linda Brånell (AQP, QT)
Annika Holtringer (QDP)
Debora Perlheden (MEL, TML)
Jeanette Träff (EMSL, PL)

Infrastruktur
Kaija Matikainen

Inköp
Karin Laninge

IT
Henric Fjellstedt

Administration, grundutbildning

Debora Perlheden
Jeanette Träff

Arkiv och registratur
Debora Perlheden​

Kommunikation och webb
Susannah Carlsson
Michael Nystås

Ledningsstöd
Debora Perlheden

​Ekonomi
Ingrid Collin, Head of finances
Catharina Forssén (MEL, TML)
Pernilla Martinsson (PL, EMSL)
Maria Tremblay (AQP, QDP, QT)​


Näringslivsrelationer
Cristina Andersson

Projektkoordination 
Philip Krantz ​(WACQT)

HR partner
Lena Lindgren

HR administration & gästservice
Linda Brånell (AQP, QT) 
Annika Holtringer​ (QDP)
Debora Perlheden (MEL, TML)
Jeanette Träff (EMSL, NFL, PL)
Samarbets- och sekretessavtal
Cristina Andersson


Support inom nyttiggörande, innovation 
och entreprenörskap

Cristina Andersson​​
​​

 


 
​​​

Publicerad: on 08 jan 2020.