Verksamhetsstöd

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap – MC2 – bedriver unik forskning inom mikro- och nanoteknologi och består av fler än 200 forskare och forskarstuderande. Vår forskning är inriktad mot framtidens nano- och kvantmekaniska elektronik, fotonik, bio- och nanosystem.

MC2s verksamhetsstöd arbetar för institutionens alla åtta avdelningar: 
Elektronikmaterial och system (EMSL), Fotonik (PL), Kvantkomponentfysik (QDP), Kvantteknologi (QT), Mikrovågselektronik (MEL),  Nanotekniklaboratoriet (NFL)Terahertz- och millimetervågsteknik (TML), Tillämpad kvantfysik (AQP).

 
​​Administrativ chef
Ingrid Collin

​Administration, forskarutbildning
Linda Brånell (AQP, QT)
Annika Holtringer (QDP)
Debora Perlheden (MEL, TML)
Jeanette Träff (EMSL, PL)


Infrastruktur
Ximena Rozo Sevilla

Inköp
Karin Laninge

IT
Henric Fjellstedt (föräldraledig)
it.mc2@chalmers.se​

Administration, grundutbildning

Annika Holtringer
Debora Perlheden​

Arkiv och registratur
Annika Holtringer
Debora Perlheden​

Kommunikation och webb
Susannah Carlsson
Michael Nystås

Ledningsstöd
Annika Holtringer


​Ekonomi
Ingrid Collin, Head of finances
Catharina Forssén (MEL, TML)
Pernilla Martinsson (PL, EMSL)
Maria Tremblay (AQP, QDP, QT)​


Näringslivsrelationer
Samarbets- och sekretessavtal
Support inom nyttiggörande, innovation och entreprenörskap

Cristina Andersson


HR partner
Lena Lindgren

HR administration & gästservice
Linda Brånell (AQP, QT) 
Annika Holtringer​ (QDP)
Debora Perlheden (MEL, TML)
Jeanette Träff (EMSL, NFL, PL)

​​

 


 
​​​

Publicerad: fr 16 okt 2020.