Verksamhetsstöd

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap – MC2 – bedriver unik forskning inom mikro- och nanoteknologi och består av fler än 200 forskare och forskarstuderande. Vår forskning är inriktad mot framtidens nano- och kvantmekaniska elektronik, fotonik, bio- och nanosystem.

MC2s verksamhetsstöd arbetar för institutionens alla åtta avdelningarna: 
Elektronikmaterial och system (EMSL), Fotonik(PL), Kvantkomponentfysik (QDP), Kvantteknologi (QT), Mikrovågselektronik (MEL),  Nanotekniklaboratoriet (NFL)Terahertz- och millimetervågsteknik (TML), Tillämpad kvantfysik (AQP).

 
​​Administrativ chef
Ingrid CollinHR administration & gästservice
Linda Brånell (AQP, QDP, QT) 
Debora Perlheden (MEL, TML)
Jeanette Träff (EMSL, NFL, PL)

​Administration, forskarutbildning
Linda Brånell (AQP, QDP, QT)
Debora Perlheden (MEL, TML)
Jeanette Träff (EMSL, PL)

Administration, grundutbildning

Debora Perlheden
Jeanette Träff

Infrastruktur
Kaija Matikainen

Inköp
Karin Laninge

IT
Henric Fjellstedt

​​Arkiv och registratur
Debora Perlheden​


​Kommunikation och webb
Susannah Carlsson
Michael Nystås

​Ekonomi
Ingrid Collin, Head of finances
Catharina Forssén (MEL, TML)
Pernilla Martinsson (PL, EMSL)
Maria Tremblay (AQP, QDP, QT)​
Jeanette Träff​

Ledningsstöd
Debora Perlheden

Näringslivsrelationer
Cristina Andersson


​Event och konferens
Cristina Andersson
Linda Brånell
Susannah Carlsson
Debora Perlheden
Jeanette Träff

HR partner
Lena Lindgren

Projektkoordination 
Philip Krantz ​(WACQT)

Samarbets- och sekretessavtal
Cristina Andersson


Support inom nyttiggörande, innovation
och entreprenörskap

Cristina Andersson

​​

 


 
​​​

Publicerad: to 06 sep 2012. Ändrad: on 14 nov 2018