Verksamhetsstöd

nstitutionen för mikroteknologi och nanovetenskap – MC2 – bedriver unik forskning inom mikro- och nanoteknologi och består av fler än 200 forskare och forskarstuderande. Vår forskning är inriktad mot framtidens nano- och kvantmekaniska elektronik, fotonik, bio- och nanosystem.

MC2s verksamhetsstöd arbetar för institutionens alla åtta avdelningarna: 
Elektronikmaterial och system (EMSL), Fotonik(PL), Kvantkomponentfysik (QDP), Kvantteknologi (QT), Mikrovågselektronik (MEL),  Nanotekniklaboratoriet (NFL)Terahertz- och millimetervågsteknik (TML), Tillämpad kvantfysik (AQP).

 

​Administrativ chef
Ingrid Collin

​HR partner
Karin Kjell From

​Administration, forskarutbildning
Linda Brånell (AQP, QDP, QT)
Debora Perlheden (MEL, TML)
Jeanette Träff (EMSL, PL)


HR administration & 
gästservice

Linda Brånell (AQP, QDP, QT) 
Debora Perlheden (MEL, TML)
Jeanette Träff (EMSL, NFL, PL)

​Administration, grundutbildning

Debora Perlheden
Jeanette Träff

​Arkiv och registratur
Debora Perlheden

Infrastruktur
Kaija Matikainen

Industrial Relations
Cristina Andersson


​Collaboration Agreements and NDAs
Cristina Andersson


​IT
Henric Fjellstedt

Kommunikation och webb
Susannah Carlsson
Michael Nystås

​Ledningsstöd
Debora Perlheden


​Event och konferens
Cristina Andersson
Linda Brånell
Susannah Carlsson
Debora Perlheden
Jeanette Träff

Inköp
Karin Laninge

Projektkoordinator (WACQT)
Philip Krantz 
börjar 1 juni


Ekonomi
Ingrid Collin, Head of finances
Catharina Forssén
Pernilla Martinsson
börjar 11 juni
Maria Tremblay
Jeanette Träff​


Utilization- innovation and 
entrepreneuriell support

Cristina Andersson
 

Publicerad: to 06 sep 2012. Ändrad: on 16 maj 2018