Fotonikforskaren Victor Torres Company
Med hjälp av ett nytt prestigefyllt anslag från Europeiska forskningsrådet ska Victor Torres Company utvärdera möjligheterna att kommersialisera sin framgångsrika forskning.

Vidareutvecklar högprecisionslaser med EU-stöd

​2017 fick Victor Torres Company vid Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap ett prestigefyllt femårigt Consolidator Grant-anslag från europeiska forskningsrådet (ERC) för sin forskning om att utveckla en ultrasnabb högprecisionslaser.
Nu har ERC beviljat honom ett Proof of Concept-anslag, som enbart kan ges till de som redan har ett anslag från ERC. Avsikten med anslaget är att underlätta nyttiggörandet av forskningen.
– Det känns väldigt bra. Det ger möjligheten att ta vår forskning vidare och eventuellt kommersialisera den, säger han.
​Fotonikforskaren Victor Torres Companys forskning handlar om att utveckla en så kallad ”chip-scale frequency comb”, en speciell typ av ultrasnabb högprecisionslaser med vitt skilda applikationsområden.

– Den kan användas för fiberoptiska kommunikationssystem, vilket är det mest intressanta området för oss inom vår forskargrupp. Men tekniken kan även fungera för att avståndsbedömning för självkörande bilar, inom spektroskopi för att diagnostisera sjukdomar, och även för att hitta exoplaneter, planeter utanför vårt solsystem, säger han.

2018 påbörjades arbetet inom det femåriga prestigefyllda Consolidator Grant som han fick från Europeiska forskningsrådet för sin forskning. Vid det tillfället var han en av bara 14 forskare i Sverige som fick ett sådant anslag, den enda på Chalmers. När det började närma sig sluttampen för det anslaget (”tiden har flugit i väg”) sökte Victor Torres Company ett så kallat Proof of Concept-anslag, också från ERC.

Utvärdera en kommersialisering av forskningen

– Proof of Concept-anslaget handlar om att ge stöd för att testa och utvärdera stegen som krävs för att kommersialisera den forskning man har utfört inom det tidigare anslaget, säger Victor Torres Company. Det kan endast sökas av de som redan har ett tidigare anslag från ERC. Jag provade att söka en gång i fjol, och nu provade jag igen och det gick vägen.

De stöd som Proof of Concept-anslaget kan ge kan till exempel röra sig om att ansöka efter patent eller göra marknadsanalyser. Anslaget gäller till att börja med i ett år, med möjlighet att förlängas i sex månader, och det kommer att påbörjas under 2022.

Även om han påpekar att det inte rör sig om några större summor pengar, så kommer Proof of Concept-anslaget att få stor betydelse för Victor Torres Company och hans forskargrupp. I mars i fjol startade han företaget Iloomina AB, tillsammans med forskarstudenterna Marcello Girardi och Oskar Helgason.

– Vi vill kommersialisera och testa skalbarheten för den teknologi vi har utvecklat, säger han. När bolaget väl har kommit i gång kommer jag att lämna det till doktoranderna så att de kan driva det vidare. Jag ser det som en möjlighet för dem att utveckla sina karriärer. Själv vill jag fortsätta att forska och undervisa.

Öppnar ännu fler möjligheter

Att ha fått ett Proof of Concept-anslag kommer inte enbart att hjälpa Victor Torres Company att ta nödvändiga steg för att kommersialisera sin forskning. Det öppnar även ytterligare framtida möjligheter för honom och hans grupps forskning. I fjol öppnade EU sitt European Innovation Council, ett innovationsprogram för att identifiera och utveckla genombrottsteknologier, och ett Proof of Concept-anslag öppnar möjligheten att söka medel där.

– Det skulle vara jätteroligt att jobba lite närmare en slutapplikation, och det skulle vara bra för båda Chalmers och Iloomina. Men det ligger längre fram i tiden – nu måste vi jobba vidare med de steg som krävs inom Proof of Concept-anslaget, säger Victor Torres Company.

Kontakt

Victor Torres Company, biträdande professor, torresv@chalmers.se, 031-7721904

Text: Robert Karlsson
Foto: Michael Nystås

Sidansvarig Publicerad: ti 08 feb 2022.