Kickoff-möte för centrumet Bridge
​16 partners ingår i det nya sammanslagna centrumet Bridge.

Kickoff-möte för nya centrumet GigaHertz-ChaseOn Bridge

Nu går två av Chalmers framgångsrika centrum, GHz Centre och ChaseOn, samman och bildar det nya centrumet "GigaHertz-ChaseOn Bridge Center". Sammanlagt 16 partners ingår och kommer att arbeta tillsammans för att möta de långsiktiga industriella behoven inom antenn-, mikrovågs- och terahertz-områdena.
I 15 års tid har de två tidigare centrumen GHz Centre och ChaseOn varit verksamma inom forskning kring antenner, mikrovågor och terahertz-teknik som två separata centrum, båda med Vinnova-finansiering. Under de senaste fem åren har de två centrumen upparbetat ett samarbete där de tillsammans omfattar 26 partners, och de bildar gemensamt Sveriges största akademisk-industriella samarbete inom sina forskningsområden.
 
De rådande globala trenderna med allt mer tvärvetenskaplig forskning och ökade innovationsmöjligheter för industrier lade grunden till en vision om att bilda ett gemensamt konsortium, och när Vinnovas finansiering löpte ut 2021 startades det tvååriga centrumet Bridge.

Tillgodose långsiktiga industriella behov

Det nya centrumet kommer att ledas av professorerna Marianna Ivashina, chef för forskargruppen för antennsystem vid Institutionen för elektroteknik, och Christian Fager, chef för Mikrovågselektroniklaboratoriet vid Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap.
 
– Det primära målet med centrumet är att sammanföra forskare från antenn-, mikrovågs- och terahertz-områdena för att kunna tillgodose långsiktiga industriella behov, samt förbereda för eventuella nya offentligt finansierade centrum, säger Marianna Ivashina.
 
Den 21 april invigdes Bridge officiellt med ett kickoff-möte på Chalmers, där forskare från de deltagande 16 partnerna i det nya konsortiet deltog.

– Efter nästan ett och ett halvt års förberedelser var det underbart att se den energin och den livfulla interaktionen mellan industri och akademi på kickoff-mötet! Det blev en centrumdag som gav oss ytterligare bevis på den starka samhörighet och gemenskap vi har inom forskningen för trådlös teknologi här på Chalmers och i Sverige, säger Christian Fager.Andra fotot: Livfulla diskussioner under centrumdagen

Tredje fotot: Bridge-ledarna Christian Fager (t.v.) och Marianna Ivashina (t.h.) med Maria Wargelius, Ericsson, som leder Bridges styrgrupp. Den här sortens center är väldigt viktiga för industrin, och det är en ära för mig att stötta Chalmers i det här arbetet, säger hon.
Fjärde fotot:
Thomas Eriksson, viceprefekt vid Institutionen för elektroteknik, var en av flera presentatörer.

 

Kontakt

Marianna Ivashina, marianna.ivashina@chalmers.se, +46317721812
Christian Fager, christian.fager@chalmers.se, +46317725047

Text: Robert Karlsson
Foto: Marianna Ivashina

Sidansvarig Publicerad: fr 22 apr 2022.