​Professor Tord Claeson promoverades till jubeldoktor på Chalmers den 2 juni. Foto: Anna-Lena Lundqvist ​​​​

Tord Claeson utnämnd till jubeldoktor

​Tord Claeson, välkänd professor på institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap –​ MC2, disputerade på Chalmers 1967. Den 2 juni promoverades han till jubeldoktor vid den stora promotionshögtiden i Göteborgs konserthus. "Det har jag sett fram emot i 50 år", säger han med glimten i ögat.
Jubeldoktor är en utnämning som tilldelas personer som doktorerat på Chalmers 50 år tidigare. Tord Claeson var i år ensam om att hedras på detta sätt.
Han är civilingenjör i teknisk fysik med examen från 1963. Den akademiska karriären fortsatte med doktorsexamen 1967, följt av forskartjänster på Chalmers och Göteborgs universitet. 1982 utnämndes Tord Claeson till professor i fysik på Chalmers.

Under åren har han även varit verksam som gästforskare på University of California och Stanford University i USA, och vistats i längre perioder i Japan och Korea.

Tord Claesons forskning har omfattat grundläggande kondenserade materiens fysik och olika tillämpningar, främst hyperkänsliga sensorer baserade på supraledande tunneleffekter. Han har även varit djupt engagerad i forskningsfältet högtemperatursupraledning, regelbundet använt synkrotronljusringen på Stanford och varit en tillskyndare av faciliteter för nanostrukturer på Chalmers.

Tord Claeson är ledamot av Kungliga Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället (KVVS), Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), Kungliga Vetenskapsakademien (KVA) samt de koreanska och flamländska vetenskapsakademierna. Han har även suttit i Nobelkommittén för fysik, och belönats med flera utmärkelser, bland annat Jacob Wallenbergs pris, IVA:s guldmedalj, samt Celsius- och Chalmersmedaljerna.

Tord Claeson är en av de legendariska MC2-pionjärerna och har funnits med alltsedan institutionen grundades år 2000. Många är de doktorander som haft honom som handledare genom åren. Tord Claeson har fostrat många av dagens ledare   både ute i världen och sådana som stannat kvar i olika positioner på MC2.

Tord Claeson föddes i Varberg 1938. I november fyller han 80 år.

Text: Michael Nystås och Kommunikation och marknad
Foto: Anna-Lena Lundqvist och Susannah Carlsson


Publicerad: må 21 maj 2018. Ändrad: on 20 jun 2018