Storsatsningen som ska ta 2D-materialen ut i samhället

​Ett nytt centrum för forskning på tvådimensionella material bildas från 2020 med stöd från statliga Vinnova. "Vi bygger ett kraftigt och dynamiskt nav för 2D-material här på Chalmers. Genom ett starkt industrisamarbete kan vi se till att vår kunskap kommer till nytta," säger Ermin Malic, som blir föreståndare för det nya centrumet, 2D-Tech.
Bild på Ermin Malic.Satsningen startar vid årsskiftet 2020 och kommer att fokusera på teknologi baserad på tvådimensionella material inom flera olika applikationsområden för svensk industri. Det handlar om att få fram multifunktionella kompositer, hållbar energi, elektronik och nya material. 
– Att vi får den här finansieringen är avgörande för att vi ska kunna etablera 2D-materialen i samhället, säger Ermin Malic (t h), biträdande professor på institutionen för fysik och projektledare för det nya centrumet, som blir en del av Chalmers grafencentrum.

MC2 blir centrumvärd
Precis som Grafencentrum kommer 2D-Tech att ha sin hemvist på institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap – MC2. Totalt är 17 chalmersforskare från sex olika institutioner knutna till projektet. Merparten av dessa är verksamma på Fysik och MC2, men även forskare från institutionen för industri- och materialvetenskap, institutionen för biologi och bioteknik, institutionen för elektroteknik och institutionen för kemi och kemiteknik deltar. Centrumet kommer också att förstärkas med omkring 20 doktorander och postdoktorala forskare. Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och Västra Götalandsregionen ingår också i centrumbildningen – liksom 16 olika företag: 2D Fab AB, Airbus, APR Technologies AB, Battenfeld Sverige AB, Billerud Korsnäs, Biopetrolia, Elitkomposit AB, Gapwaves AB, GKN Aerospace, Graphensic AB, Saab AB, SaltX Technology AB, SHT Smart High Tech AB, Talga Graphene AB, Wellspect Healthcare och Volvo Cars.

Totalt finansieras 2D-Tech med över 100 miljoner kronor under fem år. Förutom stödet från Vinnova på 36 miljoner står Chalmers och de samarbetande parterna från industrin för lika mycket pengar.

Tre nya kompetenscentrum på Chalmers
Vinnova satsar på sammanlagt åtta nya kompetenscentrum där universitet och företag tillsammans ska bedriva forskning och utbildning i världsklass inom områden som är viktiga för Sverige. Tre av dem hamnar på Chalmers.
– För att adressera dagens globala utmaningar behöver vi få fram helt nya lösningar och forskning behöver komma till nytta i samhället. Forskningsmiljöer där universitet och näringsliv arbetar nära tillsammans är därför avgörande, och långsiktiga satsningar på kompetenscentrum är en viktig del i det, säger Vinnovas generaldirektör Darja Isaksson i ett pressmeddelande.

2D-Tech illustrationDet nya centrumet koordineras av Cristina Andersson, viceprefekt för nyttiggörande och näringslivsansvarig på MC2:
– Det är helt fantastiskt! Vi är så otroligt glada för Vinnovas beslut om finansiering av 2D-Tech. Det bekräftar att 2D-material har en stor potential att skapa konkurrenskraft. Centret kommer att stärka inte bara Chalmers, utan också regionen och Sverige genom att skapa en konkurrenskraftig svensk nod för forskning och innovation inom 2D-material, säger hon.

Vinnova säger i sin motivering att de var imponerade av hur 2D-Tech presenterades:
"Ansökan bygger på en stark bas på Chalmers, och tar itu med ett viktigt område som länkar till den framtida industriella kapaciteten i Sverige", skriver de bland annat.
– Det här är början på ett nytt forskningsområde som är lika fascinerande som intressant för både akademi och industri, avslutar Ermin Malic.

Text: Michael Nystås och Mia Halleröd Palmgren
Foto: Mia Halleröd Palmgren 
Publicerad: ti 03 sep 2019.