Dag Winkler
​Dag Winkler​​​​​​​​​
​F​oto: Peter Widing 

Snabb och säker diagnostik av infektionssjukdomar på årets IVA-lista

​Ett supersnabbt influensa-test som ger tillförlitligt svar på under en timme. Nu riktar Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) strålkastarljuset mot en bärbar liten enhet som spås bli ett viktigt redskap i kampen mot pandemier. Tekniken är sprungen ur ett forskningssamarbete mellan Chalmers, Uppsala Universitet, RISE, KI och SciLifeLab och har koordinerats av Dag Winkler vid institutionen för Mikroteknologi och Nanovetenskap på Chalmers. ​
Idag presenterade Kungliga Ingenjörsakademin sin 100-lista 2021 över de forskningsprojekt från landets lärosäten som har potential att förändra världen. Med syftet att bygga broar mellan forskarvärlden och näringslivet och därmed omsätta forskning till faktiskt nytta, har knappt hundra projekt nominerats och valts ut inom årets tema, krisberedskap. 

Ett av årets utvalda forskningsprojekt är FLU-ID​ som med finansiering från Stiftelsen för strategisk forskning har utvecklat en bärbar liten enhet som möjliggör snabb och superkänslig diagnostisk av infektionssjukdomar. Det portabla och patientnära diagnosverktyget ger tillförlitliga provsvar inom en timme, och möjliggör analys på plats istället för på laboratorium.

Bakom innovationen står bland annat Dag Winkler och hans forskargrupp vid institutionen för Mikroteknologi och Nanovetenskap, MC2, på Chalmers, som har koordinerat projektet och utvecklat tekniken tillsammans med Uppsala Universitet, RISE, KI, SciLifeLab samt institutionen för kemi på Chalmers.  


 – Målet är att snabbt, enkelt och till låg kostnad kunna diagnostisera influensa och andra virusinfektioner, på vårdcentraler eller exempelvis flygplatser och arbetsplatser. Man får svar efter någon timme, istället för att det som nu ofta tar flera dagar att få resultat. Det har stor betydelse för att hindra spridning av smittsamma sjukdomar. Man kan också snabbare sätta in behandling, vilket kan vara livsavgörande vid vissa infektioner, säger Dag Winkler.​

Behovet av snabb, enkel och säker diagnostik av infektionssjukdomar har aktualiserats mer än någonsin i samband med Corona-pandemin. Och även om projektet är inriktat på influensadiagnostik kan metoden också användas för att upptäcka andra sjukdomar, såsom malaria, SARS eller Covid-19. Tekniken bygger på magnetbaserad analys av prover från nässlemhinna, blod eller urin och möjliggör testning av flera olika sjukdomar på samma gång. 

Under de sex år som forskningsprojektet har pågått har känsligheten hos tekniken kunnat förbättras så pass att man nu söker patent och tittar på förutsättningar för kommersialisering av produkten. Som ett led i satsningen har avknoppningsföretaget Videm bildats av studenterna Maria Barklund och Petter Barreng från Chalmers Entreprenörsskola. ​ 

– Tillsammans med våra affärsutvecklare söker vi kontakt med potentiella samarbetspartners och investerare för vidare produktutveckling och validering, med målet att effektivisera vårdflödet och förebygga smittspridning, säger Dag Winkler.​

Sidansvarig Publicerad: må 17 maj 2021.