Sex MC2-forskare delar på 19 miljoner

​34 chalmersforskare beviljas anslag i Vetenskapsrådets stora utlysning inom naturvetenskap och teknik. Sex av dem jobbar på MC2 och får totalt 19 557 000 kronor i nya medel. Ett stort grattis till er!

Här är samtliga MC2-forskare som kan fira det positiva beskedet:

Giulia Ferrini, Tillämpad kvantfysik
Kvantfördel i kontinuerliga variabelarkitekturer
3 000 000 (2019-2022)

Jan Grahn, Terahertz- och millimetervågsteknik
Transistorförstärkning vid millikelvin
3 295 000 (2019-2022)

Per Hyldgaard, Elektronikmaterial och system
Laddningsöverförsel vid gränsytor i mjuka material: en utmaning för icke-lokal täthetsfunktionalteori
3 056 000 (2019-2022)

Johan Liu, Elektronikmaterial och system
Grafenstent
3 350 000 (2019-2022)

Floriana Lombardi, Kvantkomponentfysik
Undersökning av en högtemperatursupraledares fasdiagram på nanometerskala
3 456 000 (2019-2022)

Janine Splettstoesser, Tillämpad kvantfysik 
Värmeströmsfluktuationer och dens inverkan på lokala temperaturer och potentialer
3 400 000 (2019-2022)

Totalt delar Vetenskapsrådet ut 1 168 687 000 kronor i årets stora utlysning inom naturvetenskap och teknikvetenskap för perioden 2018-2022. Det är en ökning med 79 947 000 kronor jämfört med 2017.

Av den totala summan landar totalt 119 089 000 kronor på Chalmers, vilket är det femte största beloppet efter Uppsala universitet, Lunds universitet, Kungliga Tekniska högskolan (KTH) och Stockholms universitet. Chalmers minskar sin andel med 423 000 kronor.

Totalt inkom i år 1 609 ansökningar till Vetenskapsrådet, varav 341 nu fått ett positivt besked.

Text: Michael Nystås
Foto: Jan-Olof Yxell


Publicerad: to 20 dec 2018.