Bild på Victor Torres.
Victor Torres Company har fått ett prestigefullt konsolideringsbidrag från Vetenskapsrådet. Foto: Michael Nystås​

Prestigefullt VR-anslag till fiberoptikforskare

Victor Torres Company, docent på avdelningen för fotonik på MC2, har fått ett prestigefullt konsolideringsbidrag från Vetenskapsrådet. Han finansieras med tolv miljoner kronor för åren 2020-2026. "Det känns fantastiskt", säger Victor.

Anslaget finansierar projektet "Flerdimensionell koherentkommunikation med mikrofrekvenskammar" och kommer att stärka Victor Torres Companys forskargrupp och hjälpa till att skapa en kreativ forskningsmiljö.
– Det fantastiska med detta anslag är att det täcker en sexårsperiod. Bidraget kommer att användas för att säkerställa en smidig övergång till nästa generation forskare av den kunskap som mitt team och jag har skapat. Det ger också möjlighet att ta lite risker med ett längre perspektiv i åtanke, säger han.

Bild på V Torres.Victor Torres Company är en av MC2:s mest framgångsrika unga forskare. Han rekryterades till Chalmers i slutet av 2012 efter studier som postdoktorand  i USA och Kanada. Victors expertis är inom vetenskap och teknik för laserfrekvenskammar, icke-linjär integrerad optik och fiberoptisk kommunikation.

2017 tilldelades han ett prestigefullt Consolidator Grant av Europeiska forskningsrådet. Han var då en av endast 14 svenska forskare och den ende på Chalmers som fick anslaget.

Syftet med det bidrag som Victor Torres Company nu fått är att ge de mest framstående yngre forskarna i Sverige en möjlighet att konsolidera sin forskning och vidga sin verksamhet som självständiga forskare. Två forskare på Chalmers fick finansiering i denna omgång. Förutom Victor Torres Company tilldelades också Kasper Moth-Poulsen vid institutionen för kemi och kemiteknik ett konsolideringsbidrag.

Vetenskapsrådet delar totalt ut närmare 217 miljoner kronor för perioden 2020-2026. Av dessa medel får Chalmers 24 miljoner kronor. 288 forskare från hela Sverige ansökte om bidrag. Endast 20 var framgångsrika; sju kvinnor och 13 män.   

Text och foto: Michael Nystås

Läs mer om Kasper Moth-Poulsens konsolideringsbidrag >>>
Nytt material för att fånga och lagra energi utforskas

Läs mer om konsolideringsbidragen >>>


Sidansvarig Publicerad: må 07 dec 2020.