Bild på Åsa Haglund.
​​Åsa Haglund, biträdande professor på avdelningen för fotonik på MC2, har fått ett prestigefyllt konsolideringsbidrag från Europeiska forskningsrådet. Foto: Johan Bodell​​​​

Prestigefullt EU-anslag till fotonikforskare

​Åsa Haglund, biträdande professor på avdelningen för fotonik på MC2, har fått ett konsolideringsbidrag från Europeiska forskningsrådet. "Det är en stor ära att få ett så prestigefullt anslag och helt enkelt den bästa julklapp man kan få som forskare, så jag är mycket rörd", säger hon.
ERC Consolidator Grant är ett av de finaste personliga forskningsanslagen man kan få från Europeiska forskningsrådet, European Research Council (ERC). Konkurrensen är knivskarp. Åsa Haglund är en av bara tio svenska forskare, och en av två på Chalmers, som tilldelas anslaget. Av 2 453 sökande från hela Europa lyckades bara 301 få anslaget i den här omgången. De beviljades totalt 600 miljoner euro.

Åsa Haglund får omkring 2 miljoner euro för att leda det femåriga projektet "UV-LASE".
– Det känns fantastiskt såklart! Detta bidrag innebär att jag kan förstärka min grupp, fokusera på forskning och våga investera i hög-risk-idéer som förhoppningsvis kommer att bära frukt på längre sikt. Det är en nödvändighet om vi ska lyckas realisera vår dröm, som nu också är ett projektmål; att demonstrera en elektriskt driven vertikal-kavitets-laser med ultraviolett emission, säger hon.

Hennes projekt är fokuserat på att skapa ultraviolett-emitterande mikrokavitetslasrar. 
– Vårt tillvägagångsätt är baserat på en unik membranmetod som vi har utvecklat under de senaste tre åren. Den möjliggör vertikalkavitetslasrar med högreflektiva dielektriska speglar på båda sidorna av kaviteten – ett komponentkoncept som tidigare inte varit realiserbart för UV-lasrar. När dessa lasrar är en verklighet kommer de att vara av stort intresse för många olika tillämpningar, som vattenrening, fotolitografi, öka hälsosamma substanser i växter, medicinsk diagnos och behandling, och UV-härdning, förklarar Åsa Haglund.

Bild på Åsa Haglund.Men det var nära att det inte blev någon ansökan. Hon berättar att hon var osäker på om hon skulle få tid att skriva en tillräckligt bra med chans att gå igenom i den tuffa konkurrensen. I slutändan lyckades dock Peter Andrekson, föreståndare på avdelningen för fotonik, övertyga henne: 
– Omprioritera! sa han, vilket jag lyckades att göra trots att min dotter blev magsjuk vid denna tidpunkt. Som tur var så var detta den roligaste ansökan jag har skrivit hitintills. Tack vare min duktiga grupp på Chalmers och våra fantastiska samarbetspartners, speciellt i professor Michael Kneissls och Tim Wernickes grupp på TU Berlin i Tyskland, hade jag många spännande och lovande resultat att ta med i ansökan, säger hon.

ERC ställer höga krav på sina sökande. Utvärderingsprocessen är mycket noggrann och kandidaterna som passerar det första utvärderingssteget bjuds in till intervju på ERC:s huvudkontor i Bryssel. Där får forskarna två powerpoint-sidor och exakt 5 minuter på sig att presentera sitt projekt och sig själv, vilket efterföljs av 20 minuters utfrågning av utvärderarna. Åsa berättar om nervösa kandidater som kom ut från presentationen med ett uppgivet ansiktsuttryck. 
– Detta är såklart en pressande situation, men kanske ännu mer så innan intervjun när många kandidater väntar i samma rum i cirka två timmar på sin tur. Men jag gillade verkligen intervju-momentet! Jag fick möjlighet att beskriva min forskningsansökan och svara på många relevanta frågor från utvärderarna. Många av dessa frågor var faktiskt liknande de som mina kollegor hade ställt mig tidigare på min övnings-intervju på Chalmers. Det är väldigt sällan som man får möjligheten att förklara vad som kan ha missuppfattats i ansökan, bemöta kritiken och ge sin syn på saken när man söker forskningsmedel. Jag tycker att detta är en viktig del i en noggrann utvärderingsprocess.

Åsa Haglund är i gott sällskap på MC2. Hennes avdelning har varit framgångsrik med att få ERC-anslag, och hon blir nu den tredje på senare år.
– Det är en stor ära att få ett så prestigefullt anslag och helt enkelt den bästa julklapp man kan få som forskare, så jag är mycket rörd, säger hon.
Hon fortsätter:
– Som lite kuriosa kan jag nämna att när jag checkade in på hotellet dagen före min intervju i Bryssel, låg det en anteckningsbok på skrivbordet med följande tryckta text: "This may be the beginning of something big (or just some bad handwriting)." ("Detta kan vara början på något stort (eller bara dålig handstil"). Och att få ett ERC konsoliderings-bidrag är för mig verkligen något stort. Nu har jag möjligheten att fokusera på forskning under fem år med målet att realisera en dröm – att demonstrera en elektriskt driven vertikal-kavitets-laser med ultraviolett emission.
   
Åsa Haglund är en av de mest framgångsrika unga forskarna på MC2. Hon disputerade på Chalmers 2005. 2012 kunde hon starta sin egen grupp när hon beviljades ett anslag för unga forskare från Vetenskapsrådet (VR). Och så sent som 2018 fick hon ett konsolideringsbidrag från VR.

Förutom Åsa Haglund tilldelas Fredrik Westerlund, biträdande professor på institutionen för biologi och bioteknik, också ett Consolidator Grant från ERC. 

Text: Michael Nystås
Foto: Johan Bodell
Sidansvarig Publicerad: ti 10 dec 2019.