Ny rapport lyfter fram GigaHertz Centrums första decennium

En ny rapport lyfter fram de första tio framgångsrika åren för GigaHertz Centrum på Chalmers. "Under ett decennium har Chalmers i centrumet samarbetat med sjutton företag som skiljer sig väldigt olika åt i storlek, verksamhet och lokalisering", skriver centrumföreståndaren Jan Grahn i sitt förord.
Rapporten ger ett tioårigt perspektiv på vad forskningen i mikrovågselektronik mellan Chalmers och industrin har resulterat i under åren 2007-2016. Genomslaget är både pedagogiskt, akademiskt och industriellt.
"Vårt partnerskap i GigaHertz Centrum har lärt oss hur man kombinerar akademisk nyfikenhet med entreprenörstänket i näringslivet. Som ett resultat har vi gjort framsteg inom utbildning, ny kunskap och innovation i mikrovågsteknik för både universitet och flera branscher som spänner från spin-off-företag till stora systemhus", skriver Jan Grahn.

GigaHertz Centrum är ett centrum med MC2 som värd. Föreståndaren Jan Grahn är professor i mikrovågsteknik på avdelningen för mikrovåselektronik på MC2.

Det Vinnova-finansierade centrumet har fått stöd för ytterligare en femårsperiod under 2017-2021. Den här gången har ett gemensamt konsortium med Chalmers kompetenscentrum ChaseOn, som fokuserar på antennsystem, upprättats.
"ChaseOn och GigaHertz Center utgör den största mikrovågsantennsatsningen mellan ett universitet och industrin hittills. Vi förutspår stora framsteg inom forskning och innovation under de kommande fem åren", skriver Jan Grahn.

Den nya rapporten innehåller många inspirerande exempel på aktiviteter från de senaste tio åren i centrumets historia, till exempel ett världsrekord med en galliumnitridbaserad Doherty-effektförstärkare, och ett radarsystem baserat på galliumnitrid HEMT-kretsar.

Rapporten om GigaHertz Centrum finns tillgänglig i utskriftsformat, som nedladdningsbar pdf och som en bläddringsbar onlineversion för smidig läsning.

Text: Michael Nystås

Bläddra i och ladda ner rapporten >>>

Läs mer om GigaHertz Centrum >>>

Sidansvarig Publicerad: on 22 nov 2017.