Miljonregn över fyra chalmersforskare

​Tomas Bryllert och Per Hyldgaard på MC2 är två av de fyra chalmersforskare som får miljonanslag från Stiftelsen för strategisk forskning (SSF). "Det känns toppen! Detta är ett område som vi tror har stor potential och som vi har jobbat mot i ett par års tid", säger Tomas Bryllert.
SSF delar ut drygt 236 miljoner kronor till 33 olika projekt för att främja utvecklingen av instrument, metod och tekniker som ger förutsättningar för framtida, avancerad forskning och innovation. De 33 projekten får mellan fyra och åtta miljoner kronor vardera.

Syftet med utlysningen är att attrahera individer som arbetar konkret med instrument-, teknik- eller metodutveckling. Stiftelsen fick in 342 ansökningar, vilket är många fler än vanligt.
"Det visar på det stora intresset och behovet av den här typen av stödformer", skriver SSF i ett pressmeddelande.

Bild på Tomas Bryllert.Tomas Bryllert (t h) forskar på avdelningen för terahertz- och millimetervågsteknik på institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap – MC2. Han jobbar brett med allt från komponent- och kretsteknologi upp till fungerande system. I december 2017 gav SSF Tomas Bryllert ett strategiskt mobilitetsbidrag, som innebär att han under ett års tid kan gästforska på försvarskoncernen Saab.

I den nya anslagsrundan tilldelas Bryllert 6 927 000 kronor till projektet "Radar vid höga frekvenser för industriell mätteknik". För pengarna kommer han tillsammans med kollegor på MC2 och avdelningen för energiteknik på institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap att bygga ett radarinstrument i frekvensbandet 176 GHz-206 GHz för att följa processerna i industriella förgasnings- och förbränningsanläggningar.
För detta ändamål kommer forskarna att utveckla tre tekniker: högupplöst 3D-radar för att mappa bränsle, partiklar och så vidare i reaktorerna, dopplerteknik för att följa dynamiken av bränsle och partiklar, samt radarspektroskopi för att försöka identifiera och mäta gaser i reaktorerna.
– Målet är i slutändan att kunna förbättra styrningen, samt göra bra modeller, av förbrännings/förgasningsanläggningarna och därmed kunna göra dem bättre och effektivare i framtiden, säger Tomas Bryllert. 

Bild på Per Hyldgaard.Även Per Hyldgaard (t h), professor på avdelningen för elektronikmaterial och system på MC2, har anledning att fira. Han tilldelas 6 860 000 kronor för projektet "En plattform for modern materialteori".
– Det känns bra! Med fokus på fortsatt utveckling och implementering av vår generella beräkningsmetod för materialegenskaper kan vi öppna upp för många fler utmaningar, säger Per Hyldgaard.

Anslaget ger honom nu möjligheter att anställa postdoktorander som ska bredda implementeringen och hjälpa till med att definiera valideringsärenden för nya användare inom exempelvis kemi.

Även Magnus Hörnqvist Colliander på institutionen för fysik, och Romain Bordes på institutionen för kemi och kemiteknik får anslag på mellan fyra och åtta miljoner kronor i samma utlysning. Hörnqvist Colliander beviljas medel till projektet "Experimentell mikromekanik i tre dimensioner", och Bordes till projektet "MRI för leviterande material".

De beviljade beloppen fördelas över en treårsperiod. 
Grattis till er alla!

Text: Michael Nystås
Foto på Tomas Bryllert: Anna-Lena Lundqvist
Foto på Per Hyldgaard: Henrik Sandsjö


Sidansvarig Publicerad: to 18 okt 2018.