De tre centrumföreståndarna ​Erik Ström, ChaseOn, Staffan Sjödin, Chase, och Jan Grahn, GigaHertz Centrum, var mycket nöjda med centrumdagen. Foto: Michael Nystås

Många exempel på nyttiggörande under centrumdagen

Omkring 150 deltagare från akademi och näringsliv mötte upp för att fira Chalmers excellenscentrum Chase och GigaHertz Centrum i Palmstedtsalen den 30 november. Men fortsättning följer. Och nu knyter de båda centrumen ännu tätare band.
​Talarna avlöste varandra tätt under centrumdagen och det gavs många exempel på fruktbara samarbeten som försiggått mellan näringslivet och Chalmers under de tio år som har gått. Det var en dag fylld av tillbakablickar och framåtblickar, och många personliga reflektioner över nyttan med samverkan.
 
Sammanfattade historien
Jan Grahn, professor i mikrovågsteknik på MC2 och föreståndare för GigaHertz Centrum, och Staffan Sjödin, föreståndare för Chase, sammanfattade de båda centrumens historia.
– Vi har varit lyckliga nog att få arbeta i olika kompetenscentrum på Chalmers i 20 års tid. Det har verkligen varit ett joint venture där vi både investerat och genomfört forskning tillsammans. Vi är tacksamma mot Vinnova som gjort allt detta möjligt, sa Jan Grahn bland annat.
Han passade också på att kommentera en debattartikel i Dagens Nyheter den 29 november om regeringens forskningsproposition, som ju betonar samverkan och nyttiggörande. Där skriver tre forskare i företagsekonomi och sociologi att "samverkan är ingen garanti för kunskapsutveckling eller innovationsförmåga".
– I dag kommer vi att få se många exempel på motsatsen, framhöll Jan Grahn.
 
Hyllade Per-Simon Kildal
Staffan Sjödin summerade tio år med Chase, och konstaterade att detta kompetenscentrum genererat 24 projekt och förstudier, 693 konferenspaper, 280 tidskriftsartiklar och 22 doktorsavhandlingar.
– Chase har haft en djupgående inverkan på företagens FoU-arbete, sa Staffan Sjödin.
Han hyllade också framlidne chalmersprofessorn Per-Simon Kildal, som var en nyckelfigur för Chase. Kildal avled oväntat i våras, och hans namn dök upp flera gånger under dagen. Hans stora betydelse stod klar.
Staffan Sjödin önskade lycka till med ChaseOn, som är namnet på Chase uppföljande verksamhet de kommande fem åren.
– Men det är inte för tidigt att redan nu tänka på vad som ska hända efter 2021. Förhoppningsvis har vi då blivit självgående på ett eller annat sätt, sa han.
 
Blickade framåt
Därefter var det dags för Erik Ström (bilden ovan), professor i kommunikationssystem på institutionen för signaler och system – S2, att ta plats på scenen. Han är föreståndare för ChaseOn.
– ChaseOn är Chase framtid och fortsättning. Både ChaseOn och GigaHertz Centrum ansökte om stöd hos Vinnova. Båda fick det, sa Erik Ström, inte utan en viss stolthet.
Tillsammans med Jan Grahn blickade han framåt. De båda föreståndarna konstaterade att deras centrum tillsammans samverkar med inalles 23 företag. Såväl GigaHertz Centrum som ChaseOn samarbetar också tätt med SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (som 2017 går samman med Swedish ICT och Innventia, och byter namn till RISE). ChaseOn har dessutom Kungliga Tekniska högskolan och Västra Götalandsregionen som partners.
 
Knyter tätare band
GigaHertz Centrum och ChaseOn knyter nu ännu tätare band inför den kommande femårsperioden. Man förblir separata centrum, men bildar ett gemensamt konsortium, med gemensam styrgrupp och gemensamt internationellt expertråd.
– Det finns både tekniska och forskningsmässiga fördelar med det. Nu har vi ett gyllene tillfälle som kommer att ge oss oanade möjligheter inför framtiden. Att samla så mycket kompetens gör mig ödmjuk, sa Jan Grahn.
Erik Ström och Jan Grahn såg många fördelar med ett tätare samarbete mellan de båda centrumen. Den samlade kompetensen hos de 23 partnerföretagen öppnar för helt nya möjligheter till samverkan kring nya projekt och konstellationer. Fler resultat blir tillgängliga för alla, det strategiska genomslaget blir större och centrumen blir mer attraktiva för nya partners. Inom Chalmers växer synergieffekterna när det gäller koordinering och outreach.
 
Personlig och humoristisk
Rik Jos (ovan) från företaget Ampleon var under tolv år, till och med 2016, adjungerad professor i mikroelektronik på MC2. Han gav en personlig och bitvis humoristisk berättelse om sitt samarbete med GigaHertz Centrum och Chalmers de senaste tio åren.
– Två saker slog mig när jag fick frågan om att tala här i dag: 1. Jag var hedrad över att bli tillfrågad. 2. När man tänker tillbaka inser man också att även man själv har blivit äldre! sa han.
Rik Jos listade flera bra anledningar till varför han har valt att samarbeta med Chalmers inom ramen för GigaHertz Centrum:
- Ett entusiastiskt och mycket skickligt team
- Hela kedjan täcks - från halvledarprocess till linjärisering
- Kritisk massa uppnås i projekt
- Forskningsområden bestäms tillsammans av alla partners
Han hade också ett antal rekommendationer inför framtiden, och menade bland annat att de internationella rådgivarna spelar en viktig roll:
– De ger en kalibrering med utländska centrum och en koppling som visar hur man kan utvecklas, sa Rik Jos.
 
Chase en styrka
Christian Fager, biträdande professor på avdelningen för mikrovågselektronik på MC2, berättade om sitt experimenterande med MOOC-konceptet (onlinekurser).
– Extremt intressanta tider ligger framför oss, summerade Christian Fager.
Mats Andersson var vd på Bluetest under åren 2006-2011; ett företag som grundades av Per-Simon Kildal och i dag har 35 anställda.
– Chase har varit en styrka för oss och var en viktig förutsättning för att vi skulle kunna förflytta oss från forskning till industri, sa Mats Andersson.
 
Fruktbart samarbete
Lars-Inge Sjökvist (ovan), vd på Gapwaves, rev ner applåder när han berättade att företaget introducerats på Nasdaq-börsen den 18 november.
– Vi har haft ett fruktbart samarbete med Chase genom åren, sa han bland annat.
Gapwaves visade också upp en så kallad gap antenna i den särskilda utställning av tillämpningar som MC2:s näringslivssamordnare Cristina Andersson satt ihop till centrumdagen.
 
Internationell expert
De båda centrumen har haft varsitt internationellt expertråd knutet till sig. Meningen var att båda skulle haft varsin representant på plats, men en flygstrejk gjorde att GigaHertz Centrums expert, Fadhel Ghannouchi från universitetet i Calgary, Kanada, inte kunde ta sig till Göteborg. Christoph Mecklenbräuker (ovan) från universitetet i Wien, Österrike, lyckades bättre och fick möjlighet att ge sina reflektioner om Chase.
Erik Ström bad honom att svara ärligt på frågan om han tyckte att det var vettigt att knyta tätare band mellan de båda centrumen.
– Ja, menade Mecklenbräuker, som först lite skämtsamt undrade om han fick ringa en vän, med anspelning på tv:s populära frågesportprogram där den möjligheten finns. Men en viktig förutsättning för att lyckas är att forskarna lär sig att tala och förstå varandras språk.
– I Chase fanns exempel på extremt tvärdisciplinära projekt där inlärningskurvan till en början var långsam. Inom expertrådet frågade vi oss då om den nånsin skulle rätas ut – men i slutändan lönade det sig enormt. Men ni måste lyssna på varandra; människor tänker i olika termer. Gigahertzfolket kommer att tänka i s-parametrar, ChaseOn-folket i bitar per sekund. Sen kommer ni att få lön för mödan, sa Christoph Mecklenbräuker.
 
Chalmers idealisk miljö
Paul Häyhänen och Peter Olanders (ovan), styrelseordförande i Chase respektive GigaHertz Centrum, tackade organisationskommittén för en välarrangerad dag:
– I dag har vi på ett lysande sätt fått se hur den här sortens centrum kan bidra till samhället, och även hur vi kan skapa nya start-up-företag och få stora företag att växa ytterligare. Det har varit en fantastisk dag, sa Paul Häyhänen.
Peter Olanders menade att Chalmers är en idealisk miljö för sådana centrum, inte minst bevisat av att Vinnova valt att placera två av sina excellenscentrum på högskolan.
– Chalmers är helt klart en dominerande faktor för framgången, men också regionen som har en exceptionellt stark industri på området, sa han.
 
Industrin ger extra glans
Vinnova representerades på plats av handläggarna Jessica Svennebring och Tommy Schönberg.
– Min upplevelse av dagen är att båda centrumen presenterade väldigt intressanta resultat från de gångna 10 åren och det är kanske nog så bra, men det som ger detta extra glans är industrins stora intresse av att fortsätta detta samarbete. Det ger ett kvitto på att detta samarbetsformat är värdefullt för alla inblandade parter; akademin får möjlighet att publicera excellenta forskningsresultat inom relevanta framtidsområden och industrin får viktig spetskunskap inom sitt teknikområde och även en viktig kompetensförsörjning i form av kunniga personer för framtida rekryteringar, säger Tommy Schönberg.
ChaseOn och GigaHertz Centrum får nu finansiering från Vinnova med 70 miljoner kronor under perioden 2017-2021.
 
Pampig galamiddag
Centrumdagen avslutades med en pampig galamiddag på Wijkanders restaurang. I organisationskommittén ingick Cristina Andersson, Agneta Kinnander, Jeanette Träff, Erik Ström, Christian Fager, Jan Grahn och Staffan Sjödin.
Chase och ChaseOn passade också på att presentera en mycket elegant informationsbroschyr med titeln "Celebrating 10 years with Chase and the future with ChaseOn", dagen till ära.
 
Text och foto: Michael Nystås
 
Läs tidigare nyheter:
 
 
 

Sidansvarig Publicerad: må 16 jan 2017.