Solnedgång över MC2-huset
​MC2 hade stora framgångar i höstens VR-utlysning.

MC2-forskare får miljonbelopp i anslag av Vetenskapsrådet

​Nyligen presenterade Vetenskapsrådet vilka anslag de har beviljat inom naturvetenskap och teknikvetenskap för åren 2021–2025. Här berättar några av de forskare vid MC2 som beviljades anslag om sina forskningsprojekt.

Projekttitel: "Helintegrerad supereffektiv frekvenskam-sändare"

Forskningsledare: Jochen Shröder

Vad handlar ditt forskningsprojekt om?
– Forskningsprojektet handlar om att skapa och undersöka en multivågssändare för fiberoptiska kommunikationssystem på ett chip. Nyheten med detta tillvägagångssätt är att i motsats till andra metoder som delar och individuellt modulerar olika våglängder, använder vi en ny teknik som både kan generera flera våglängder från en enda ingångslaser och sedan modulera dem med olika data inuti en enda seriell vågledare, utan att behöva separera våglängder. Detta något kontraintuitiva tillvägagångssätt bygger på en metod som lånar från bildteknik inom fri rymdoptik och kan potentiellt kraftigt minska förlusterna av enheter, en av de största utmaningarna för andra metoder.
 
Varför är det viktigt att studera detta?
– Optiska fibernät ligger till grund för modern kommunikation. Varje gång vi gör en sökning, skickar ett e-postmeddelande eller tittar på en video online överförs våra data via en optisk fiber, och möjligheten att enkelt överföra stora mängder data till någon punkt på planeten har förändrat det moderna samhället. Det faktum att vi närmar oss de grundläggande gränserna för optiska fibrers datakapacitet kräver dock kontinuerlig innovation för att hålla jämna steg med kraven. Resultatet av vårt projekt skulle göra det möjligt att avsevärt förbättra prestandan hos framtida kommunikationssändare så att vi kan fortsätta att hålla jämna steg med datakraven, som inte visar några tecken på avmattning. Det alternativa tillvägagångssättet öppnar ytterligare dörren för ny forskning om alternativa sätt att generera önskade temporala vågformer, som kan ha fascinerande tillämpningar inom andra områden som optisk kvantteknik.
 
Vad betyder finansieringen för dig - vad kommer du att kunna åstadkomma som du kanske inte skulle ha medel att göra utan den?
– Förutom att genomföra forskningen i förslaget gör finansieringen det möjligt för oss att lägga stor ansträngning på att utveckla en ny integrerad optikplattform baserad på ett andra klassens icke-linjärt material, lithiumniobat. Denna plattform är extremt lovande för många applikationer inom integrerad fotonik och är central för projektet.
 

Projekttitel: "Spinntronik med topologiskt kvantmaterial och magnetisk heterostruktur"

Forskningsledare: Saroj Prasad Dash

Vad handlar ditt forskningsprojekt om?
– Det här forskningsprojektet syftar till att skapa och kontrollera topologiskt skyddade elektroniska tillstånd i nya kvantmaterial och kvantenheter. Vi kommer att använda nanoskaleenheter gjorda av atomtunna topologiska kvantmaterial som en sorts verktygslåda för att testa lagarna för topologisk fysik och utforska dess applikationspotential inom elektronik, spinntronik och kvantteknik.
 
Varför är det viktigt att studera detta?
– Informationstekniken har revolutionerat vårt samhälle, och kommer att vara ännu mer krävande i framtiden än vad vi kan föreställa oss. På grund av denna utveckling förväntas dock energiförbrukningen vara över 30 procent av den totala energiefterfrågan år 2050. Vår forskning kommer att bidra till att upptäcka nya elektroniska fenomen och enheter och förväntas ha en enorm potential för framtida datorer att bli mer effektiva, intelligenta och minska dess energiförbrukning.
 
Vad betyder finansieringen för dig - vad kommer du att kunna åstadkomma som du kanske inte skulle ha medel att göra utan den?
– Detta forskningsanslag från Vetenskapsrådet är avgörande för att svara på grundläggande vetenskapliga frågor som är viktiga för vårt samhälle. Finansieringen kommer att göra det möjligt för oss att undersöka nya vetenskapliga idéer och förverkliga deras tillämpningsområden, vilket annars inte skulle vara möjligt.
 

Projekttitel: "Kvantnätverk med fördröjning och transmissionsledningar med hög impedans"

Forskningsledare: Göran Johansson

Vad handlar din forskning om?
– Hur man hanterar fördröjningar när man hanterar information i form av enstaka kvanta, så kallad kvantinformation.
 
Varför är den här forskningen viktig?
– I dag växer storleken både på våra största kvantdatorer och Europas kvantinternet snabbt och då blir det viktigt att förstå fördröjningar.
 
Vad betyder det här anslaget för dig – vad ger det för möjligheter som du kanske inte annars hade haft?
– Det ger mig möjlighet att anställa en doktorand som kan ägna sig åt detta på heltid.
 

Övriga projekt som fick anslag

"Undersökning av kvantfördelar i termodynamik med supraledande kretsar"
Forskningsledare: Simone Gasparinetti

"Kvantkriticitet och ny kvantmateria i tvådimensionella Dirac-material"
Forskningsledare: Samuel Lara Avila

Text: Robert Karlsson

Sidansvarig Publicerad: to 02 dec 2021.