Jan Stake blir chefredaktör för vetenskaplig tidskrift

Jan Stake, professor i terahertzteknik och chef på avdelningen för terahertz- och millimetervågsteknik på MC2, är ny chefredaktör för den vetenskapliga tidskriften IEEE Transactions on Terahertz Science and Technology. "Framförallt ska det bli spännande att få verka för hela terahertz-samfundet, och få en möjlighet att påverka forskningsfältet", säger han.
Jan Stake. Foto: Anna-Lena Lundqvist
Jan Stake efterträder nu den tidigare chefredaktören och grundaren Peter H Siegel. I sin första ledartext i tidskriften hyllar han sin företrädare.
– Peter Siegel har gjort ett fantastiskt arbete för att etablera tidskriften och samla forskare från olika discipliner. Tidskriften har endast existerat i fem år och på kort tid funnit sin nisch. Volymen har också ökat stadigt. Ett syfte med tidskriften är att berika läsarna och överbrygga olika discipliner som på något sätt använder eller forskar inom terahertzteknik. Peter har lyckats samla ihop en ”terahertzcommunity” men vi har fortfarande en stor utmaning i att utöka andelen artiklar som kommer utanför RF/mikrovågssamfundet. Peters artikelserie om terahertzpionjärer är väldigt uppskattad och vi har för avsikt att följa upp med några artiklar till, säger Jan Stake.
I artikelserien han nämner porträtterades bland många andra chalmersprofessorn Erik Kollberg, något som uppmärksammades i en artikel på MC2:s webbplats.
 

Glad och taggad

Han känner sig glad och taggad inför det nya uppdraget. Som chefredaktör leder han det vardagliga arbetet med granskning och publicering av artiklar. En stor del av uppdraget är att utveckla tidskriften får att på bästa sätt gagna terahertzområdet.
– Framförallt ska det bli spännande att få verka för hela terahertzsamfundet, och få en möjlighet att påverka forskningsfältet. Personligen får jag dessutom berika mig med kunskap utanför min egen specialitet samt lära mig mer om olika publiceringstraditioner. Jag är givetvis glad för förtroendet och taggad för uppgiften, säger Jan Stake.
Som chefredaktör vill han fokusera på frågor som på lång sikt stärker terahertzområdet. Jan Stake ser tidskriftens renommé som en viktig aspekt att arbeta med, men också att tjäna forskarsamfundet på bästa möjliga sätt. IEEE Transactions on Terahertz Science and Technology ska vara det naturliga förstahandsvalet för den som vill publicera gedigna forskningsarbeten med spännande resultat inom området.
 

”Viktigt med bra granskningsprocess”

– Genom att utgå från hur jag själv resonerar vid val av tidskrift så tror jag att det är extra viktigt med en bra granskningsprocess, som säkerställer hög kvalitet men som också upplevs som snabb, rättvis och konstruktiv för våra författare och granskare. Jag har redan börjat kika på hur vi kan trimma granskningsprocessen och på sikt vill jag även hitta bra metoder som gör att vi kan öka spridningen av våra artiklar. Framförallt vill jag se att vi publicerar en större andel tvärvetenskapliga artiklar och banar väg för nya användningsområden av terahertzvågor, säger Jan Stake.
Han kommer att vara tidskriftens chefredaktör i tre år.
 
Text: Michael Nystås
Foto: Anna-Lena Lundqvist
 

Sidansvarig Publicerad: to 18 feb 2016.