​Ewa Simpanen, doktorand på avdelningen för fotonik på MC2. Foto: Michael Nystås

Hennes forskning uppmärksammas i Electronics Letters

​Ewa Simpanen, doktorand på avdelningen för fotonik på MC2, uppmärksammas för sin forskning i juninumret av den ansedda vetenskapliga tidskriften Electronics Letters.
Electronics Letters är internationellt erkänd för sin snabba kommunikation kring ny utveckling och framväxande ämnen inom modern elektronik och elteknik. I varje nummer väljer redaktionen ut ett forskningsområde de tycker är värt extra uppmärksamhet.

I juninumret 2017 kom turen till Ewa Simpanen, som forskar om lasrar för datakommunikation. Hon intervjuas av tidskriften i det aktuella numret, där även hennes senaste forskningsartikel – skriven tillsammans med forskare från Chalmers och amerikanska Hewlett Packard Enterprise – publiceras.

Det handlar om att kraftigt utöka räckvidden för lågkostnadslasrar och fiberteknik för att möta de växande behoven i nutidens massiva datacentrum, som it-jättar som Facebook och Google använder sig av.
– Syftet är att utveckla höghastighetslasrar med längre våglängder, medan de samtidigt använder GaAs-baserade materialsystem. Det möjliggör tillverkning av VCSELs som är överlägsna de som baseras på andra materialsystem vad gäller hastighet, effektivitet, tillverkningsförmåga och kostnad, säger Ewa Simpanen.

I juninumret av Electronics Letters presenterar hon och forskarkollegorna en VCSEL-design som arbetar vid 1060 nanometer, en miljondels meter.
– Vi har begränsat våglängdsförlängningen till 1060 nanometer, eftersom den långsiktiga tillförlitligheten hos GaAs-baserade VCSELs kan äventyras om förlängningen av våglängden är över 1100 nanometer. Det är en längre våglängd än de aktuella standarderna i GaAs, som ligger på 850 och 980 nm, för att minska kromatisk dispersion och dämpning (attenuation) i fibern, vilket är avgörande för att nå de längre räckvidderna i datacentren. Vi har försökt att hitta en sweet spot med våglängden däremellan, förklarar Ewa Simpanen för Electronics Letters reporter.

VCSEL står för vertical-cavity surface-emitting laser.

Text och foto: Michael Nystås

Bildtext:
En mikroskopbild av en rad nytillverkade VCSEL-enheter på chip; redo för karaktärisering.

Läs artikeln i Electronics Letters här >>>

Källa: Electronics Letters, Volume 53, Issue 13, 22 June 2017, page 819
DOI:  10.1049/el.2017.2117 , Print ISSN 0013-5194, Online ISSN 1350-911X

Publicerad: on 09 aug 2017.