Han är lärarnas nye ordförande

​Sergey Cherednichenko, docent på avdelningen för terahertz- och millimetervågsteknik på MC2, är ny ordförande för institutionens lärarkollegium. Den 19 september befordras han även till biträdande professor. Vi fick tillfälle att ställa några frågor.
Grattis till ditt nya uppdrag, Sergey! Hur känns det?
– Tack! Känslorna är komplicerade. Å ena sidan är det alltid roligt att börja något nytt; nytt projekt, nytt jobb, nytt uppdrag. Å andra sidan är jag lite, eller, kanske, lite mer än lite, orolig om jag kommer att kunna leva upp till kollegornas förväntningar. Jag hoppas det, säger Sergey Cherednichenko.

Han valdes till ordförande vid ett möte häromveckan, och tillträdde omgående. Företrädaren Per Hyldgaard hade uppdraget i många år. MC2:s lärarkollegium består i dagsläget av omkring 70 personer – samtliga forskarassistenter, forskare, docenter och professorer med tillsvidareanställning.
– Det kanske tar ett tag innan jag helt förstår vad uppdraget innebär. Tillsammans med mina kollegor hoppas jag att kunna hitta en gemensam modell för hur kollegiet ska fungera. Jag ser också att kollegiets inflytande över MC2 kommer att öka, exempelvis genom att ordföranden adjungeras till institutionens ledningsgrupp. Jag ser fram mot att i fortsättningen kunna ge direkt återkoppling på kollegiets möten och där kunna diskutera de beslut som fattas i ledningsgruppen. Återkopplingen kan jag sedan ta tillbaka dit. Hittills har all sådan information gått via avdelningscheferna.

Har du några specifika tankar redan nu om vad du vill göra som ordförande?
– En fråga som verkar väcka frågor i kollegiet är den nya fakultetsmodellen som nu implementeras på Chalmers. Det är flera som till exempel undrar hur de påverkas, oavsett om man är direkt basfinasierad eller inte, och vad man kan göra för att bli en del av Chalmers fakultet. En annan fråga är att deltagande i undervisning blir allt viktigare – för både yngre och mer etablerade forskare. 

I höst befordras Sergey Cherednichenko till biträdande professor. Den 19 september håller han sin installationsföreläsning med titeln "Superconducting nano-sensors in space exploration". Han är ödmjuk inför uppgiften:
– Jag är glad att mitt arbete uppskattas av både Chalmers och de externa granskare, som vanligen utreder om en professorskandidat är kvalificerad till en högre status, säger Sergey Cherednichenko.
Han fortsätter:
– Samtidigt medför det mer ansvar för egen forskning, handledning, undervisning, och för samarbete inom avdelningen, universitetet och med omvärlden. Jag ska försöka att hålla en bra standard så att Chalmers professorer fortsätter att betraktas som kreativa, långsiktiga och som bra samarbetspartner på världsscenen.

Vad kommer installationsföreläsningen att handla om?
– Olika material och elektroniska komponenter får flera intressanta egenskaper när vi kommer ner till nano-skala. Exempelvis blir termiska processer riktigt snabba, och även enstaka fotoner får möjlighet att ändra tillstånd i sådana komponenter så att man får möjlighet att skapa detektorer med enorm känslighet. Och det gäller även fotoner från mikrovågor till synligt ljus och högenergipartiklar. Sådana detektorer har tillämpningar för långdistans – hundratals miljoner kilometer –  laserkommunikation i rymden, kvantinkodning som inte kan brytas, eller för att studera snabba processer i molekyler i realtid. 

Sergey Cherednichenko kom till Chalmers redan 1997 på inbjudan av MC2:s tidigare prefekt Dag Winkler, för att delta i utvecklingen av foto-detektorer som baserades på högkritisktemperatursupraledande filmer.
– På den tiden var jag doktorand i Moskva och de första åren besökte jag Chalmers flera gånger. Efter min disputation rekryterades jag till en postdoktorandtjänst av professor Erik Kollberg i januari 2000. Den sommaren invigdes MC2, och mitt labb, Mikrovågselektronik, hörde till de avdelningar som flyttade in på Kemivägen 9, berättar Sergey.

Hans forskargrupp fick i uppdrag att bidra med terahertzmixrar till European Space Agencys (ESA) rymdteleskop Herschel. Projektet pågick i drygt fem år och resulterade i att Chalmers terahertzdetektorer öppnade möjligheten för astronomer att ”se” universum i ”terahertzljus”. Teleskopet sköts upp i rymden 2009. 
– Efter det har det blivit flera projekt som mest handlar om terahertzdetektorer och spektroskopi. Jag hade även ett projekt som finansierades av European Research Council (ERC), där vi utvecklade ny teknik för tunna supraledande filmer av MgB2, som nu tillämpas i kvantfotondetektorer för både terahertzvågor och infraröda vågor (IR). Det blir mycket samarbete med andra avdelningar inom MC2, men också med andra institutioner och avdelningar, till exempel Energiteknik, säger Sergey Cherednichenko.

Text: Michael Nystås
Foto: Anna-Lena Lundqvist

INSTALLATIONSFÖRELÄSNING
Onsdag 19 september 2018, kl 10
Kollektorn, MC2, Kemivägen 9

Publicerad: må 17 sep 2018.