Föredrag och diskussioner på kvantworkshop

​Ett 30-tal deltagare från näringsliv och akademi träffades på en lyckad industriworkshop med Wallenberg Centre for Quantum Technology (WACQT) på Chalmers den 23 och 24 maj. "Det här är fjärde gången vi ses och nu börjar vi bli varma i kläderna. Det är roligt", säger Göran Johansson, professor i tillämpad kvantfysik och en av huvudforskarna i WACQT.
På agendan under de två fulltecknade dagarna stod bland annat presentationer av doktorandprojekt från näringslivsrepresentanter, och paneldiskussioner som fångade upp industrins förväntningar och önskemål. Inbjudna talare från WACQT:s vetenskapliga råd var Steve Girvin, Yale University, USA, Harry Buhrman, QuSoft, Nederländerna, och Charles Marcus, Köpenhamns Universitet, Danmark. Giulia Ferrini, forskarassistent på MC2, presenterade kursen Advanced Quantum Algorithms, som ingår i WACQT:s forskarskola för doktorander.

Sedan centrumet sjösattes den 1 januari 2018 har en rad industripartners knutits till projektet. Under workshoppen fanns representanter från alla sju på plats i hörsalen Kollektorn, och höll egna presentationer: Marika Svensson, Jeppesen, Azimeh Sefidcon och Gemma Vall Llosera, Ericsson, Petter Wirfält, Volvo Group, Anders Ström, Saab, Anders Nyqvist, SEB, Mikael Unge, ABB och Anders Broo, Astra Zeneca.

Bild från industriworkshop.När vi gjorde ett nedslag på fredagen fick vi höra Jonas Bylander (t h), docent i fysik på avdelningen för kvantteknologi, berätta om hur projektet framskrider. Även forskarkollegorna Laura García Álvarez, Anton Frisk-Kockum, båda på avdelningen för tillämpad kvantfysik, Stefan Kröll, Lunds universitet, och Gunnar Björk, Kungliga Tekniska högskolan, höll egna föreläsningar på ämnen som "Quantum computing and simulation", "Quantum communication" och "Quantum sensing". De två sistnämnda koordinerar områdena kvantsensorer respektive kvantkommunikation inom WACQT.

Industriworkshoppen organiserades av WACQT-koordinatorn Philip Krantz och professor Göran Wendin. Linda Brånell ansvarade för logistiken och såg till att allt flöt på. Wendin var mycket nöjd med de båda dagarna:
– Personligen är jag väldigt nöjd med resultatet av workshopen. Organisationen fungerade som planerat och presentationerna var genomgående utmärkta och på rätt nivå. Diskussionerna under kaffepauser, luncher och middagar var intensiva. Det är helt klart att industridoktorandprojekten skapar ett starkt engagemang från båda sidor, vilket bådar gott för framtiden, säger han.

Målet med det tioåriga forskningsprogrammet Wallenberg Centre for Quantum Technology är att bygga en fungerande kvantdator inom tio år. Satsningen är på totalt närmare en miljard kronor. Merparten kommer från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, som bidrar med 600 miljoner. Resten kommer bland annat från Chalmers ägarstiftelse, de samverkande universiteten i Lund, Linköping och Kungliga Tekniska högskolan (KTH), samt samverkande företag. 

Text och foto: Michael Nystås

Läs mer om kvantdatorsatsningen >>>
Fakta om Wallenberg Centre for Quantum Technology

– Wallenberg Centre for Quantum Technology är en tioårig miljardsatsning med målet att ta svensk forskning och industri till fronten av den andra kvantrevolutionen.
– Forskningsprogrammet ska utveckla och säkra svensk kompetens inom kvantteknologins alla delområden.
– Forskningsprogrammet innefattar ett fokusprojekt med mål att utveckla en kvantdator, samt ett excellensprogram som täcker de fyra delområdena.
– Wallenberg Centre for Quantum Technology leds av och är till stor del lokaliserat på Chalmers. Delområdena kvantkommunikation och kvantsensorer koordineras av KTH respektive Lunds universitet.
– Satsningen omfattar en forskarskola, ett postdok-program, ett gästforskarprogram samt medel för rekrytering av unga forskare. Det kommer att säkerställa långsiktig, svensk kompetensförsörjning inom kvantteknologiområdet, även efter programmets slut.
–​ Samarbete med flera industripartner säkrar att tillämpningsområdena blir relevanta för svensk industri.


Källa: Chalmers magasin # 1 2018

Sidansvarig Publicerad: ti 28 maj 2019.