En arbetsmiljö för kreativ forskning

Avdelningen för terahertz- och millimetervågsteknik (TML) var först ut i en planerad workshopserie om arbetsmiljö på MC2. "Om du har arbetat hela dagen framför datorn, kan du inte återhämta dig mentalt genom att spela dataspel", säger Helena Rodilla, som var en av deltagarna.
Bild på Magnus Åkerström.Workshopkonceptet "Recovery and sustainable working life in engaging, active work tasks – Influence your workload and reach your best potential", har utformats av Magnus Åkerström (t h), central arbetsmiljösamordnare på HR-avdelningen. 
Det handlar om hur man gemensamt kan identifiera och genomföra förändringar i en arbetsgrupp för att uppnå ett mer hållbart arbetsliv och möjliggöra kreativ forskning. Detta görs genom att säkerställa en balanserad arbetsbelastning med tillräckliga möjligheter till återhämtning för personalen. Målet är en ökad arbetsglädje och att bättre kunna utnyttja sin fulla potential på jobbet.

Workshoppen har hittills genomförts i lite olika utformning för mellan 10 och 15 grupper på högskolan, och anpassas alltid efter deltagarnas behov och önskemål:
– Vad vi uppfattat har det varit uppskattat, säger Magnus Åkerström.
Det var han som ledde workshoppen med TML i anrika Chalmersska huset den 10 april. Tillsammans med TML:s föreståndare Jan Stake och MC2:s HR-partner Lena Lindgren anpassades innehållet för att passa avdelningen. Debora Perlheden, koordinator på MC2, höll i det praktiska. 

Bild på Lena Lindgren.Lena Lindgren (t v) inledde eftermiddagen med övningen ”take a stand” där deltagarna fick ta ställning till olika påståenden om arbetsmiljö. 
– Här var det intressant och inspirerande att höra de olika resonemangen kring frågorna, säger hon.
Därefter fortsatte Magnus Åkerström med ett informationsblock kring den senaste forskningen på området. Med detta som bas diskuterade man olika organisatoriska åtgärder som kan förbättra arbetsmiljön. 
– Gruppen fick ta fram vilka områden som upplevs viktiga att antingen förändra eller bevara. De fick också själva identifiera vilka åtgärder som kan genomföras i deras grupp för att uppnå detta. Deltagarna fick också information om olika verktyg som de kan använda sig av, berättar Magnus Åkerström.

Han sammanfattar TML:s workshop som väldigt lyckad. Avdelningen ville ha större fokus på hur stress hämmar kreativitet och lust till skapande, och mindre på det välkända faktumet att stress i sig är farligt:
– Det var ett bra engagemang och ett stort intresse för frågorna. Ansvarig chef bidrog aktivt och underströk vikten av en hållbar arbetsmiljö. Tillräcklig tid var avsatt för att hinna diskutera frågorna, säger Magnus Åkerström.

En av deltagarna var teknikern Mats Myremark. Han tyckte att det var en givande förmiddag:
– En sak som jag tar med mig är att man aldrig kan lära sig att bli stresstålig, säger han.

Doktoranden Juan Cabello Sánchez lade vikten av att ta hand om sig själv på minnet:
– Jag tog med mig hem att nyckeln till att hantera stress är att jobba med orsakerna, inte symptomen. Man ska undvika distraktioner, samt vila och träna tillräckligt och respektera andras fokus – och inte prata jobb på kafferasterna, säger han.

Helena Rodilla, forskarassistent på TML, förstod att återhämtning måste få ta tid:
– Jag lärde mig hur lång återhämtningstiden är och hur den måste bygga på en annan typ av aktivitet än den som skapade stressen. Om du till exempel har arbetat hela dagen framför datorn, kan du inte återhämta dig mentalt genom att spela dataspel, säger hon.

Jan Stake, avdelningschef på TML, var även han nöjd med innehållet och berättar att workshoppen var ett första steg i ett långsiktigt arbete:
– Syftet var att lära oss mer om hur stress påverkar oss på gott och ont, men framförallt hur stress minskar vår förmåga till att tänka nytt och se helheten – arbetsuppgifter som borde vara centrala för en forskare. Vi valde att fokusera på vad vi själva kan påverka för att reducera stress och därmed stärka vår forskningsmiljö, säger han. 
Jan Stake betonar hur viktigt det är att sträva efter en miljö där kreativ och framgångsrik forskning kan gro.
– Det är idag en stor utmaning med den alltmer ökande papprifieringen och ofta kortsiktig forskningsfinansiering, säger han.

Workshopens diskussioner följdes senare upp i samband med ett avdelningsmöte där flera deltagare berättade att de redan märkt en positiv skillnad utifrån de förändringar de gjort i sitt sätt att arbeta. MC2:s HR-partner Lena Lindgren avrundade mötet med en övning där deltagarna fick möjlighet att ta fram gemensamma action points i deras fortsatta arbete för en kreativ arbetsmiljö.

Fler liknande tillfällen på andra avdelningar på institutionen planeras under hösten.

Text: Michael Nystås
Foto: Privat


Sidansvarig Publicerad: to 15 aug 2019.