Arrangerar exklusiv studentkonferens inom kvantteknologi

Deltagare från ett 30-tal länder väntas möta upp i Berlin när Quantum Future Academy 2020 (QFA2020) anordnas den 1–7 november. Evenemanget samordnas från Chalmers med professor Göran Wendin i spetsen. Nu jagar han svenska toppstudenter till  konferensen.
Bild på Göran Wendin.Göran Wendin (till höger) är en av de drivande krafterna inom Wallenberg Centre for Quantum Technology (WACQT), som leds från Chalmers och har som mål att bygga en svensk kvantdator inom tolv år. För närvarande är han dock fullt upptagen med att kratta manegen för QFA2020 i november.
– Det är ett omfattande arbete med väldigt mycket jobb, men också väldigt roligt, säger han i en paus.

Uppdraget kommer direkt från tyska forskningsinstitutet VDI Technologiezentrum [VDITZ] i Düsseldorf, som är högkvarter för EU:s forskningsflaggskepp om kvantteknologi, värt en miljard euro, som sjösattes hösten 2018.

Tanken med QFA2020 är att erbjuda europeiska toppstudenter inom kvantteknologiområdet ett tillfälle att få ny kunskap och nya kontakter för att kunna utveckla framtida kommersiella tillämpningar av tekniken.
Liknande evenemang har hållits fyra gånger tidigare, då på nationell nivå i Tyskland och Frankrike. Nu öppnar man upp och gör om QFA till en större europeisk utbildningskonferens med deltagare från 30 länder.
– Ett av syftena är att lyfta förståelsen för kvantteknologin som en angelägenhet för hela Europa. Vi vill bidra till att skapa ett hållbart nätverk av unga forskare, säger Göran Wendin.

Varje deltagarland väljer under sensommaren ut två studenter som helt kostnadsfritt får resa till Tyskland i november. Resa, logi och uppehälle ersätts fullt ut.

QFA2020 kommer att äga rum på plats i Berlin. Göran Wendin framhåller dock att arrangörerna noga följer utvecklingen av coronapandemin, och att alla säkerhetsrutiner kommer att följas.
– Alla deltagare kommer att få detaljerad information i god tid om eventuella förändringar, säger han.

Ansökan är öppen till och med 24 juli för alla intresserade studenter på kandidat- eller masternivå med grundläggande kunskaper i kvantmekanik. I Sverige presenteras vinnarna på en digital workshop på Chalmers i mitten av september, där samtliga sökande får presentera sina idéer.

Konferensveckan i Berlin i november har ett späckat innehåll. Det blir bland annat studiebesök på företag och forskningslaboratorier, föreläsningar, möten med forskare, politiker och entreprenörer, workshoppar och även kulturella aktiviteter.
– Vi kan utlova en spännande och exklusiv vecka i Berlin, avslutar Göran Wendin.

Text: Michael Nystås
Foto: Johan Bodell

Kontakt:
Göran Wendin, professor, avdelningen för kvantteknologi, Wallenberg Centre for Quantum Technology (WACQT), institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap – MC2, Chalmers, goran.wendin@chalmers.se

Läs mer om Quantum Future Academy 2020 (QFA2020) >>>
www.chalmers.se/en/centres/wacqt/qfa2020 och
www.quantentechnologien.de/event/quantum-future-academy-2020.html

Läs mer om Wallenberg Centre for Quantum Technology (WACQT) >>>

Läs mer om EU:s forskningsflaggskepp inom kvantteknologi >>>

Sidansvarig Publicerad: fr 03 jul 2020.