​Det blev en lyckad nätverksträff i vackert väder på Marstrand för forskarna inom excellensinitiativet Nano. Foto: Michael Nystås​​

150 nanoforskare på lyckad nätverksträff

​150 deltagare, 65 forskningspostrar och en lång rad välrenommerade talare. Det blev en framgångsrik nätverksträff för excellensinitiativet Nanovetenskap och nanoteknik på Marstrand den 20-22 augusti. "Det här har utvecklats till den årliga mötesplatsen för områdets forskare, och med 150 deltagare känns det som att vi har etablerat något riktigt bra", säger föreståndare Bo Albinsson.
Chalmers tidigare styrkeområde Nanovetenskap och nanoteknik är sedan i våras omorganiserat till ett så kallat excellensinitiativ. Det var första gången som forskarna träffades i den nya formen under tre dagar på Marstrands Havshotell, och totalt sett den nionde nätverksträffen.
– Det är en möjlighet att prata både nuläge och framtid. De som är intresserade och verksamma kommer hit och vet att det är bra att vara med och träffas. Flera har varit med ända sedan starten – och det måste ju betyda att några tycker det är värt att komma hit, säger Bo Albinsson (t v), som till vardags är professor i fysikalisk kemi på institutionen för kemi och kemiteknik.
Han leder excellensinitiativet tillsammans med Göran Johansson, professor i tillämpad kvantfysik och chef på avdelningen för tillämpad kvantfysik på MC2.

Deltagarna bjöds på ett fullspäckat program med talare från Sverige och andra länder. Chalmers företräddes av bland andra Per Delsing, Julie Gold och Giulia Ferrini. Bland de inbjudna internationella talarna fanns Robert Hadfield (t h), University of Glasgow, och Tuomas Knowles, University of Cambridge.

Under de tre dagarna ställdes 65 postrar ut och bedömdes av en jury bestående av professor Erwin Peterman, Vrije University i Holland, och professor Tero Heikkilä, University of Jyväskylä i Finland. De tre bästa postrarna belönades med 5 000 kronor vardera, att användas till konferensresor.
På onsdagsförmiddagen delades priser för bästa poster ut till Maja Feierabend, Astrid Pihl och Ludvig de Knoop. Samtidigt delades även Arne Sjögrens pris för bästa doktorsavhandling inom nanoområdet 2017 ut till Martin Eriksson från institutionen för fysik.

Nätverksträffen arrangerades av trion Astrid Pihl, Maja Feierabend och Ingrid Strandberg  (bilden ovan), doktorander på institutionerna Kemi och kemiteknik, Fysik, respektive Mikroteknologi och nanovetenskap – MC2.
– Förberedelserna har pågått sedan i april. På slutet var det en hel del logistik innan alla bitar föll på plats, berättar Ingrid Strandberg, och tillägger att alla tre var mycket nöjda med evenemanget.

Text och foto: Michael Nystås


Sidansvarig Publicerad: fr 31 aug 2018.