Händelser: Mikroteknologi och nanovetenskaphttp://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendariumAktuella händelser på Chalmers tekniska högskolaThu, 21 Oct 2021 23:20:29 +0200http://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/kalendariumhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/material/kalendarium/Sidor/Materials-for-Tomorrow-2021.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/material/kalendarium/Sidor/Materials-for-Tomorrow-2021.aspxMaterials for Tomorrow 2021<p>Online</p><p>Inbjudan: 2021 års Materials for Tomorrow har undertiteln &quot;Additive Manufacturing – From academic challenges to industrial practice&quot;. På seminariet medverkar flera internationellt erkända talare från akademi och industri. Seminariet hålls som ett online-event den 17 november, kl 09:30-17:00, via YouTube.Årets seminarium ägnas åt den stora mångfalden av additiv tillverkning. Föreläsningarna omfattar additiv tillverkning av metaller som skrivs ut med laser eller elektronstråle (t.ex. för implantat och flygplanskomponenter), tryckning av vävnad från biofärger samt tryckning av termoplastiska polymerer.</p><span class="text-normal page-content"><div><h2 class="chalmersElement-H2"><a href="/sv/styrkeomraden/material/kalendarium/Sidor/Materials-for-Tomorrow-2021.aspx">Anmälan &amp; Program </a><p style="margin-bottom:10px;display:inline !important"><a href="/sv/styrkeomraden/material/kalendarium/Sidor/Materials-for-Tomorrow-2021.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" /></a> </p></h2> <p style="margin-bottom:10px"><a href="/en/areas-of-advance/materials/news/Pages/Additive-manufacturing-can-fundamentally-change-the-way-we-live.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Intervju med professor Uta Klemenet: Additive tillverkning kan i grunden förändra vårt sätt att leva</a><span style="background-color:initial"> (På engelska)</span></p></div></span> <div><h2 class="chalmersElement-H2" style="font-family:&quot;open sans&quot;, sans-serif"><span style="font-family:inherit;background-color:initial">Om Materials for Tomorrow<br /></span><span style="font-family:&quot;open sans&quot;, sans-serif;font-size:14px;background-color:initial">Materials for Tomorrow är en årlig konferens som innefattar forskning, utbildning och innovation inom materialvetenskap. Det är ett av Chalmers<a href="/sv/styrkeomraden/initiativseminarier/Sidor/aktuella-seminarier.aspx"> Initiativseminarer​</a>, och </span><span style="font-family:&quot;open sans&quot;, sans-serif;font-size:14px;background-color:initial">utgör en viktig mötesplats för representanter för forskning, innovation och samhälle.​</span></h2> <p style="margin-bottom:10px"><a href="/en/areas-of-advance/materials/news-and-events/Materials-for-Tomorrow/Pages/default.aspx">Materials for Tomorrow 2020</a></p> <p style="margin-bottom:10px"><a href="/en/areas-of-advance/materials/news-and-events/Materials-for-Tomorrow/Pages/default.aspx"></a><a href="/en/areas-of-advance/materials/news-and-events/Materials-for-Tomorrow/Pages/Materials-for-Tomorrow-2019.aspx">Materials for Tomorrow 2019</a><br /></p> <p class="chalmersElement-P" style="margin-bottom:10px"></p> <p class="chalmersElement-P" style="margin-bottom:10px"><a href="/en/areas-of-advance/materials/news-and-events/Materials-for-Tomorrow/Pages/Materials-for-Tomorrow-2018.aspx">Materials for Tomorrow 2018</a></p> <p class="chalmersElement-P" style="margin-bottom:10px"></p> <p class="chalmersElement-P" style="margin-bottom:10px"></p> <p class="chalmersElement-P" style="margin-bottom:10px"></p> <p class="chalmersElement-P" style="margin-bottom:10px"><a href="/en/areas-of-advance/materials/news-and-events/Materials-for-Tomorrow/Pages/Materials-for-Tomorrow-2017.aspx">Materials for Tomorrow 2017</a></p> <p class="chalmersElement-P" style="margin-bottom:10px"></p> <p class="chalmersElement-P" style="margin-bottom:10px"><a href="/en/areas-of-advance/materials/news-and-events/Materials-for-Tomorrow/Pages/Materials-for-Tomorrow-2016.aspx">Materials for Tomorrow 2016</a></p> <p class="chalmersElement-P" style="margin-bottom:10px"></p> <p class="chalmersElement-P" style="margin-bottom:10px"><a href="/en/areas-of-advance/materials/news-and-events/Materials-for-Tomorrow/Pages/Materials-for-Tomorrow-2015.aspx">Materials for Tomorrow 2015</a></p> <p class="chalmersElement-P" style="margin-bottom:10px"></p> <p class="chalmersElement-P" style="margin-bottom:10px"><a href="/en/areas-of-advance/materials/news-and-events/Materials-for-Tomorrow/Pages/Materials-for-Tomorrow-2014.aspx">Materials for Tomorrow 2014</a></p> <p class="chalmersElement-P" style="margin-bottom:10px"></p> <div><p class="chalmersElement-P" style="margin-bottom:10px"><a href="/en/areas-of-advance/materials/news-and-events/Materials-for-Tomorrow/Pages/Materials-for-Tomorrow-2013.aspx">Materials for Tomorrow 2013</a></p></div> <p class="chalmersElement-P" style="margin-bottom:10px"></p> <div><p class="chalmersElement-P" style="margin-bottom:10px"><a href="/en/areas-of-advance/materials/news-and-events/Materials-for-Tomorrow/Pages/Materials-for-Tomorrow-2012.aspx">Materials for Tomorrow 2012</a></p></div> <p class="chalmersElement-P" style="margin-bottom:10px"></p> <div><p class="chalmersElement-P" style="margin-bottom:10px"><a href="/en/areas-of-advance/materials/news-and-events/Materials-for-Tomorrow/Pages/Materials-for-Tomorrow-2011.aspx">Materials for Tomorrow 2011</a></p></div> <p class="chalmersElement-P" style="margin-bottom:10px"></p> <div><p class="chalmersElement-P" style="margin-bottom:10px"><a href="/en/areas-of-advance/materials/news-and-events/Materials-for-Tomorrow/Pages/Materials-for-Tomorrow-2010.aspx">Materials for Tomorrow 2010</a></p></div></div> ​​​​https://www.chalmers.se/sv/institutioner/mc2/kalendarium/Sidor/centreday_2021.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/institutioner/mc2/kalendarium/Sidor/centreday_2021.aspxCentrumdag ChaseOn and GHz centre<p>RunAn, conference hall, Chalmersplatsen 1, Kårhuset</p><p>ChaseOn and  GHz Centre now finalize Sweden’s largest wireless research programme between Chalmers and more than 20 industrial partners. At this day, leading researchers from Chalmers and industry summarize our long-term impact on telecom, radar, sensors, medtech, space etc and what we will bring to the next decade of wireless collaborations.  ​The Centre Day will be a hybrid event, both on-site in RunAn and on MS Teams.  ​​​​​ ​​​ ​​​​​​​​​​​</p>​​<div><a href="https://ui.ungpd.com/Surveys/75edcf77-1615-4bb7-bd69-d0837eab284a" style="font-family:inherit;font-size:16px"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Register for the Centre Day</a><br /><span style="color:rgb(33, 33, 33);font-family:inherit;background-color:initial">Last day for registration is 26 October</span><span style="color:rgb(33, 33, 33);font-family:inherit;font-size:20px;background-color:initial">​</span><span style="color:rgb(33, 33, 33);font-family:inherit;font-size:20px;background-color:initial">​</span></div> <h2 class="chalmersElement-H2"><span>Program</span></h2> <div> <div><span style="background-color:initial;font-weight:700">09:</span><span style="background-color:initial;font-weight:700">30     Registration and coffee</span></div> <div><span style="background-color:initial;font-weight:700"></span><strong></strong><strong style="background-color:initial">10:00     Directors of GHz and ChaseOn: Centre achievements<br /></strong><strong></strong><strong style="background-color:initial">10:30     Transmitters for 5G and beyond<br /></strong><strong></strong><strong style="background-color:initial">11:00     Antenna technology<br /></strong><strong></strong><strong style="background-color:initial">11:30     RF GaN-technology<br /></strong><strong></strong><strong style="background-color:initial">12:00     Lunch<br /></strong><strong></strong><strong style="background-color:initial">13:00     Medtech wireless<br /></strong><strong></strong><strong style="background-color:initial">13:30     RF/MW/THz scientific instrumentation<br /></strong><strong></strong><strong style="background-color:initial">14:00     Wireless systems, sensor technology<br /></strong><strong></strong><strong style="background-color:initial">14:30     Chalmers-industry wireless centre research after 2021<br /></strong><strong></strong><strong style="background-color:initial">14:45     Chairman ChaseOn+GHz Centre: Concluding remarks<br /></strong><strong style="background-color:initial">15:00     ​End of Centre Day and coffee</strong></div> <div><br /></div></div> ​https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/material/kalendarium/Sidor/Workshop-om-goda-exempel-på-samverkan-.aspxhttps://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/material/kalendarium/Sidor/Workshop-om-goda-exempel-p%C3%A5-samverkan-.aspxWorkshop om goda exempel på samverkan<p>Lecture Hall Palmstedt, university building, Chalmersplatsen 2, Campus Johanneberg</p><p>​SAVE THE DATE: Den 2 december bjuder Chalmers och RISE​ in till en workshop med goda exempel på forskningssamarbeten. Syftet är att inspirera och visa på samverkansmöjligheter och mervärdet av att arbeta tillsammans, samt hur dessa värden åstadkommits. Den primära målgruppen är forskare vid Chalmers och RISE. Mer information, och program presenteras runt den 20 oktober.   Datum: 2 december, 13:00-17:00  Plats: Palmstedtsalen Chalmers kårhus, Chalmersplatsen 2, Campus Johanneberg. ​</p>