Kvantfysiker invald i Kungliga Vetenskapsakademien

Göran Johansson, professor på institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, har valts in i Kungliga Vetenskapsakademien. Han blir därmed den sjunde Chalmersprofessorn i fysikklassen, och den tredje från vår institution.

Göran Johansson är avdelningschef för avdelningen tillämpad kvantfysik, och blev på Akademiens sammankomst den 13 januari invald som ledamot i klassen för fysik. 

– Det känns enormt hedrande och faktiskt en smula chockartat. Jag hoppas att jag ska kunna bidra med min kompetens inom kvantteknologi och min nyfikenhet på andra forskningsområden. KVA är en tung remissinstans i det svenska forskarsamhället och gör ju bland annat ett mycket viktigt arbete med Nobelprisen."
 
Kungliga Vetenskapsakademin är, enligt hemsidan, en oberoende organisation som ska främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Akademin belönar också framstående forskningsprestationer genom ett flertal priser – de mest kända är naturligtvis Nobelprisen i kemi och fysik. Att bli invald som ledamot av Akademien ses som ett exklusivt erkännande för insatser inom forskningen. 

Ett övergripande mål för Görans forskning är att förstå hur kvantfysik fungerar i naturen och hur man kan ta tillvara på kvantfysikaliska effekter i praktiska tillämpningar. Han studerar bland annat den dynamiska Casimireffekten, som beskriver hur fotoner skapas ur vakuum när en spegel accelererar och rör sig nära ljushastigheten.

En mer tillämpad frågeställning är hur man på bästa sätt bygger en kvantdator. Kvantbiten, den minsta informationsbäraren i en kvantdator, kan ha både värdet 0 och 1 samtidigt och kan därför ge en beräkningskapacitet mycket större än dagens snabbaste superdatorer. En kvantdator skulle till exempel kunna studera komplexa molekylstrukturer inom den medicinska forskningen och ge nya läkemedel. Den skulle också kunna ge oss helt nya möjligheter att se strukturer i stora datamängder för att hitta bättre lösningar till svåra optimeringsproblem, som till exempel trafikplanering.

 Läs mer om Kungliga Vetenskapsakademin på akademiens hemsida.
 Läs mer  om Göran i artikeln ”Göran vill bygga Sveriges första kvantdator”​Text: Susannah Carlsson
Foto: Kerstin Jönsson


Sidansvarig Publicerad: to 04 feb 2021.