Nanosäkerhet

Vänligen notera att denna sida är under utformning. Please note that this page is under construction.
 
På MC2 tar vi säkerhet på allvar, med säkerhetsutrustning i toppklass och noggrann utbildning av personal. Förutom välkända risker med t.ex. starka syror för rengöring av prover i renrummet måste vi även hantera eventuella nya risker som uppstår då material på nanonivå tillverkas.

Exempelvis kan nanopartiklar studeras, och som namnet säger är dom extremt små, (”nano”). Nanopartiklar kan uppföra sig väldigt annorlunda än större mängder av samma material, vilket forskarna använder för ny kunskap och nya tillämpningar. Det är därför viktigt att vi vakar över eventuella nya risker för människa och miljö. Den nanoteknik som används på MC2 är i huvudsak inte förknippad med fria nanopartiklar som kan vandra iväg, utan nanostrukturerna består vanligtvis av mönstrade tunnfilms-strukturer på nanometerskala och som sitter fast på våra prover eller substrat. När processerna ibland ändå involverar små mängder nanopartiklar använder vi inneslutningar och noggrann filtrering för säkerhets skull.
Kunskapsläget utvecklas snabbt på det här området, men ännu återstår mycket arbete innan hela säkerhetskartan är ritad. För mer information, läs mer på länkarna nedan.


Interna länkar

Läs Chalmers övergripande information om nanopartiklar på sidan Arbetsmiljö.

Extern information

 

Approaches to Safe Nanotechnology – Managing the Health and Safety Concerns Associated with
Engineered Nanomaterials, NIOSH March 2009

"This document reviews what is currently known about nanoparticle toxicity, process emissions and exposure assessment, engineering controls, and personal protective equipment."

 

Nanoteknik – stora risker med små partiklar? Nr 6/07, Kemikalieinspektionens rapporter

Säker användning av nanomaterial – Behov av reglering och andra åtgärder. Nr 1/10

"En kunskapssammanställning om risker med nanoteknik för hälsa och miljö, samt förslag till hur identifierade kunskapsluckor bör åtgärdas"

 

Regulatory aspects of Nanomaterials, 2008, EU kommissionens rapport om lagstiftning

"In its Communication “Towards a European Strategy for Nanotechnology”,1 the Commission
states that R&D and technological progress need to be accompanied by scientific
investigation and assessment of possible health or environmental risks associated with
nanotechnology."


Nanotoxicology, Wikipedia

NANO‐SAFETY, Texas state univ.

EU konferens 2nd Nano Safety for Success Dialogue


Nature Nanotechnology; Safe handling of nanotechnology

NIOSH Nanotechnology Research Center
(National Inst for Occupational Safety and Health)

"Approaches to Safe Nanotechnology: Managing the Health and Safety Concerns Associated with
Engineered Nanomaterials
" (DHHS (NIOSH) Publication No. 2009-125, March 2009)

"Progress Toward Safe Nanotechnology in the Workplace" (NIOSH Publication No. 2007-123).

BBC artikel 5 Step check for Nano Safety

Sidansvarig Publicerad: må 20 jan 2020.