Årsberättelse 2016

Licentiatexamina: 13
Doktorsexamina: 16
Refereegranskade vetenskapliga artiklar: 179
Refereegranskade konferensbidrag: 128

Antal helårsstudenter: 87
Antal anställda: 210
Intäkter (mnkr): 287
 
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap – MC2 – är en unik miljö, där framgångsrik forskning och utbildning bedrivs inom bland annat fotonik, högfrekvenselektronik, medicinsk elektronik, mikrosystem, elektronikbyggsätt, och kvantkomponenter. Halvledare, supraledare, vätskekristaller, grafen och kolnanorör är exempel på material som används för att tillverka unika nanostrukturer för denna forskning. Den tvärvetenskapliga miljön utgör en utmärkt grogrund för forskning och innovationer, vilket leder till nyttiggörande i samhället och skapar arbetstillfällen i Sverige. MC2 är även värd för nanotekniklaboratoriet, en öppen nationell infrastruktur.

Forskningsavdelningar
Elektronikmaterial och system
Fotonik
Kvantkomponentfysik
Mikrovågselektronik
Nanotekniklaboratoriet
Terahertz- och millimetervågsteknik
Tillämpad kvantfysik

Här följer ett urval höjdpunkter från MC2 under 2016:

FORSKNING

Mäter hjärnans signaler med ny teknik
Med sensorer baserade på nanotrådar som är supraledande i flytande kväve skapas nya möjligheter att mäta hjärnans aktivitet. I framtiden kan tekniken revolutionera hjärnforskningen och till exempel öka kunskapen om hur vi påverkas av stress. Den kommer även förenkla diagnostik av patienter med neurologiska sjukdomar.
– Det här projektet är något av det mest spännande jag har varit med om i min forskarkarriär, säger Dag Winkler, professor i fysik.


Grafenbaserad film för kylning snart redo att börja produceras på försök
Svårigheter med att leda bort värmen från olika typer av elektronik och optoelektronik bromsar i dag den vidare utvecklingen av system inom dessa områden. För att åtgärda detta problem har forskare vid Chalmers utvecklat ett effektivt sätt att kyla elektronik genom att använda en film uppbyggd av grafen. Filmens värmeledande egenskaper har sedan kunnat förbättras genom att man tillfört olika molekyler genom så kallad funktionalisering av materialet. Resultaten publicerades i den ansedda tidskriften Nature Communications.


Målet är att slå rekord i datatakt

På avdelningen för mikrovågselektronik arbetas det intensivt med att hitta lösningar för trådlös kommunikation med hög datatakt. "Vi siktar på hastighetsrekord inom området", säger professor Herbert Zirath, som leder forskargruppen.


Banar väg för snabb och energisnål datakommunikation
Fiberoptiska kablar revolutionerar världens datakommunikation. Inom tre år räknar chalmersforskare med att på en enda fiber med en kärna, skicka data på 100 Gigabit per sekund och att i en kabel, med flera fibrer med flera kärnor, skicka data på flera Terabit per sekund.
– Världens datakommunikation ökar explosionsartat. Datatakten är nu så hög att elektriska datakablar i allt större utsträckning byts ut mot optiska datakablar. Vårt projekt handlar om att utveckla teknologi som kan utrusta dessa kablar med ännu högre kapacitet, säger professor Anders Larsson.


Ny metod leder ett steg närmare kvantdatorn
Forskare på bland annat MIT och Chalmers har utvecklat en ny metod för att förbättra supraledande elektroniska kvantkretsar, och därmed komma ett steg närmare framtidens kvantdatorer. Resultaten publiceras den 8 december i den välrenommerade vetenskapliga tidskriften Science, med Jonas Bylander, forskarassistent på avdelningen för kvantkomponentfysik som en av medförfattarna.
Bilden ovan visualiserar idén bakom forskarnas metod. Strömmen av blå partiklar utgör par av supraledande elektroner, medan de röda partiklarna representerar oparade, enstaka elektroner. En mikrovågs-driven pump filtrerar bort oparade elektroner. Illustration: Philip Krantz, Krantz NanoArt.


Ny teknik tar oss ett steg närmare 5G i stadsmiljö
En ny typ av transmissionsledare som arbetar med frekvenser över 100 GHz. Det har Sofia Rahiminejad lyckats tillverka tillsammans med forskare från Antennsystem på institutionen för signaler och system – S2 – och Mikro- och nanosystemgruppen på MC2. Bilden visar den 100 GHz mikrofabricerade GAP-antennen, med och utan lock.


Lyckat gymnasiesamarbete blev vetenskaplig artikel
Ett lyckat samarbete mellan MC2-forskaren Elsebeth Schröder och fyra studenter på Hulebäcksgymnasiet har resulterat i en artikel i den vetenskapliga tidskriften Plos One. "Artikeln beskriver ett konkret projekt och diskuterar pedagogiken bakom de samarbeten Chalmers och Göteborgs universitet har med Hulebäcksgymnasiet", säger Elsebeth Schröder.

ANSLAG
Sex MC2-forskare delar på 17 miljoner
31 chalmersforskare beviljas anslag i Vetenskapsrådets stora utlysning inom naturvetenskap och teknik. Sex av dem jobbar på MC2 och får totalt 17 200 000 kronor i nya medel. Ett stort grattis till er!

AKTIVITETER

Toppforskare diskuterade nytt flaggskepp
Chalmersforskarna Per Delsing och Jari Kinaret ingick i den panel av internationella toppforskare som diskuterade EU:s kommande flaggskepp om kvantteknologi på ett seminarium strax före jul. Den 13-15 december arrangerade Chalmers styrkeområde Nanovetenskap och nanoteknik initiativseminariet "Quantum Technology" på Chalmers konferenscentrum i kårhuset. 200 deltagare lyssnade på och minglade med ett 20-tal av de hetaste forskarnamnen på området. De tre fullspäckade dagarna innehöll även en posterutställning med ett 40-tal postrar.Många exempel på nyttiggörande under centrumdagen
Omkring 150 deltagare från akademi och näringsliv mötte upp för att fira Chalmers excellenscentrum Chase och GigaHertz Centrum i Palmstedtsalen den 30 november. Men fortsättning följer. Under 2017 knyter de båda centrumen ännu tätare band. Talarna avlöste varandra tätt under centrumdagen och det gavs många exempel på fruktbara samarbeten som försiggått mellan näringslivet och Chalmers under de tio år som har gått. Det var en dag fylld av tillbakablickar och framåtblickar, och många personliga reflektioner över nyttan med samverkan. De tre centrumföreståndarna Erik Ström, ChaseOn, Staffan Sjödin, Chase, och Jan Grahn, GigaHertz Centrum, var mycket nöjda med centrumdagen.


Andra gången gillt för online-kurs om grafen

Den framgångsrika online-kursen "Graphene Science and Technology" startar för andra gången den 31 oktober. Precis som förra året leds den av Jie Sun, docent på avdelningen för kvantkomponentfysik. "Jag känner mig glad eftersom jag kan överföra en del användbar kunskap till allmänheten", säger han.
Onlinekurser, så kallade MOOC-ar (massive open online courses), är ett stort fenomen över hela världen. Under våren 2015 blev Jie Suns MOOC "Introduction to Graphene Science and Technology" den första att lanseras på Chalmers EDX-plattform. Kursen blev en stor succé med 9 600 deltagare från sex världsdelar.


Välbesökt kväll för alumner
"Ha kul", var ledorden när ett hundratal alumner från näringslivet och inifrån MC2 möttes på institutionen den 26 oktober. Bakom uppmaningen stod  Cristina Andersson, som ansvarar för MC2:s relationer med näringslivet, och som arrangerat kvällen tillsammans med koordinatorn Debora Perlheden.
– Ta chansen och interagera med företagen – de är som lågt hängande frukt här i kväll, sa hon i sitt välkomstanförande i hörsalen Kollektorn. Syftet med alumniträffen var att sammanföra människor och att ha roligt tillsammans.


Dags för experimentell final i Fysikolympiaden
Den 14-18 mars gjorde Sveriges 15 vassaste gymnasister i fysik upp om fem finalplatser i den internationella Fysikolympiaden. I fem dagar drillades ungdomarna med seminarier, studiebesök och experiment på Chalmers och Göteborgs universitet. De bästa skickades till världsfinalen i Schweiz och Liechtenstein den 11-17 juli.
– Tävlingen vill sporra ungdomarna att bli ännu bättre i fysik och förstås att bejaka sitt intresse för ämnet, berättar Sheila Galt, viceprefekt för grundutbildningen och biträdande professor i tillämpad elektromagnetik.


100 skolbarn blev nanoforskare för en dag
En skog av ivriga händer i luften mötte docent Per Lundgren när han tog emot barnen från Fenestraskolan i Billdal. Under Vetenskapsfestivalen vallfärdade totalt 100 barn till MC2 för den omåttligt populära aktiviteten "Nanoforskare för en dag". Vetenskapsfestivalens skolprogram lockade sammanlagt 300 barn till institutionen.


14:e MC2-stafetten avgjordes i vackert väder
Det var tur med vädret när MC2 Relay Race avgjordes för 14:e året i rad den 27 september. Med 16 deltagande lag var den lekfulla stafetten en riktig folkfest. Det segrande laget Condensed Marathon Physicists tog tillbaka vandringspokalen från MC2 med en vinnartid på 20.34.


Arbetsmiljöronder granskar stort och smått
I slutet av varje år genomförs arbetsmiljöronder på hela institutionen. Vi var med när de ansvariga gick igenom lokalerna hos avdelningen för mikrovågselektronik. "Ronderna är ett viktigt tillfälle för oss att se till att våra utrymmen är funktionella och säkra för alla som arbetar här", säger Kaija Matikainen, husansvarig och arbetsmiljörepresentant.


14:e året för tekniktävlingen Rädda ägget
Västergårdsskolan, Öckerö, The English School of Gothenburg och Karl Johansskolan, Göteborg, tog hem segern när Rädda ägget avgjordes under två intensiva novemberdagar. Vinnarna tog senare emot sina priser ur Nobelpristagaren Sir James Fraser Stoddarts hand. Det var 14:e året för Chalmers populära tekniktävling för kluriga femteklassare. Under två dagar sorlade entréhallen i MC2-huset av glada barn och deras lärare. I år deltog 1 900 elever från 50 skolor med totalt 150 tävlingsbidrag.

PERSONER

Mikael Fogelström ny prefekt
Mikael Fogelström, professor i teoretisk fysik, tillträdde som ny prefekt på MC2 den 1 juli 2016. Han efterträdde Dag Winkler, som avgick efter nio år på posten. "Jag tror att det blir ett väldigt intressant arbete, det finns många utmaningar att ta tag i", sa Mikael Fogelström i en första kommentar.


Göran Johansson ny föreståndare för Tillämpad kvantfysik
Göran Johansson, professor i tillämpad kvantfysik, tillträdde som ny föreståndare för avdelningen för tillämpad kvantfysik den 1 september 2016. Han efterträdde Mikael Fogelström.


Jan Stake chefredaktör för vetenskaplig tidskrift
Jan Stake, professor i terahertzteknik och chef på avdelningen för terahertz- och millimetervågsteknik, utnämndes till ny chefredaktör för den vetenskapliga tidskriften IEEE Transactions on Terahertz Science and Technology. "Framförallt ska det bli spännande att få verka för hela terahertz-samfundet, och få en möjlighet att påverka forskningsfältet", kommenterade han.


Sheila Galt i serie från Utbildningsradion
Sheila Galt, viceprefekt för grundutbildningen och biträdande professor i tillämpad elektromagnetism, medverkade i en ny vetenskapsserie för barn i radions P4. I "Vem vet vad?" utforskade barn ämnen som ljus, magnetism, gravitation och eko. I det första programmet var ämnet ljus och Sheila Galt följde med programledarna Amen Ainalem och Laura Wihlborg på en spännande resa till yttre rymden.

PRISER OCH UTMÄRKELSER
Göran Johansson belönades med Edlundska priset
Göran Johansson, professor i tillämpad kvantfysik, fick Edlundska priset 2016 av Kungliga Vetenskapsakademien (KVA). "Det är en stor ära att min forskning uppmärksammas av KVA", sa han.

Tvärvetenskaplig forskargruppering fick styrkeområdenas pris 2016
Årets upplaga av styrkeområdenas pris gick till forskare från två olika institutioner: MC2 och Kemi. Gruppen har studerat terahertzstrålningens växelverkan med biologiska och kemiska system, och på tre år etablerat ett nytt, spännande forskningsområde tillsammans.

Stiftelsens pris 2016 till Jie Sun
Jie Sun, docent på avdelningen för kvantkomponentfysik, var en av mottagarna av Stiftelsens pris 2016. Priset tilldelades i år den grupp av chalmerister som såg till att högskolan fick sin första onlinekurs, "Introduction to graphene science and technology".
– Det känns fantastiskt. Jag känner mig hedrad av att tilldelas det här priset. Jag vill också passa på att tacka mina kolleger för det intressanta lagarbetet, säger Jie Sun.

ANDRA NYHETER

Trotjänare i renrummet har gjort sitt
Elektronlitografimaskinen JEOL JBX5D2 pensionerades efter 28 års trogen tjänst. Vi var med när den rullades ut ur renrummet på Chalmers. "Jag är mindre emotionellt berörd än jag hade väntat mig. Allt har sin tid", sa Bengt Nilsson, som varit med på hela resan.


Digitala konferensrum klara för användning
2015 invigdes ett digitalt konferensrum på plan 6 i MC2-huset. I december 2016 stod ytterligare ett klart för användning – nu på plan 2. "Grundtanken är att kunna hålla möten på ett professionellt sätt utan att behöva resa", sa Henric Fjellstedt, systemansvarig på institutionen.

Sidansvarig Publicerad: on 01 mar 2017.