Årsberättelse 2015

 
Antal helårsstudenter: 88
Antal anställda: 212
Intäkter (mnkr): 273
 
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap – MC2 – är en unik miljö, där framgångsrik forskning och utbildning bedrivs inom bland annat fotonik, högfrekvenselektronik, medicinsk elektronik, mikrosystem, elektronikbyggsätt, och kvantkomponenter. Halvledare, supraledare, vätskekristaller, grafen och kolnanorör är exempel på material som används för att tillverka unika nanostrukturer för denna forskning. Den tvärvetenskapliga miljön utgör en utmärkt grogrund för forskning och innovationer, vilket leder till nyttiggörande i samhället och skapar arbetstillfällen i Sverige. MC2 är även värd för nanotekniklaboratoriet, en öppen nationell infrastruktur.

Livstiden hos en atom kan förlängas upp till tio gånger genom att den placeras framför en "spegel". ll: Krantz NanoArt

Grundläggande upptäckter

Under året som gått har flera grundläggande upptäckter gjorts där artificiella atomer behåller sina kvanttillstånd tio gånger längre genom att placera dom framför en ”spegel” (Nature Physics), och där delar av kvantiserade virvlar uppstår på randen till vissa supraledande material (Nature Physics). Vidare har spinnströmmar detekterats i topologiska isolatorer (Nano Letters) och spinnströmmarnas livstid förlängts i grafen genom magnetfält (Physical Review Letters). Unik interaktion mellan terahertzvågor och proteiner har observerats med synkrotronljus (Structural Dynamics). Grafen har dessutom visat sig kunna vara ett utmärkt material för kylning av elektronik, fyra gånger bättre än koppar (Advanced Functional Materials).
 

Nya anslag

På anslagssidan har våra två forskare Per Delsing och Peter Andrekson tilldelats Vetenskapsrådets rådsprofessurer vid institutionen om fem miljoner kronor årligen var under en tidsperiod på tio år. Tomas Löfwander, Samuel Lara Avila och Sergey Kubatkin har tilldelats 32 530 000 kronor i anslag från Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF). Johan Liu är delaktig i ett projekt lett av Lars Nyborg på institutionen för material- och tillverkningsteknik, som fått 34 630 000 kronor av SSF. Sju MC2-forskare kunde också glädja sig åt anslag från Vetenskapsrådet (VR) på totalt över 24 miljoner kronor.
 Rabee al Hayek och Thomas Ogestadh från Anritsu, med Jörgen Stenarson, Simon He, Herbert Zirath och Jan Grahn från MC2. Foto: MN

Nytt nationellt mätlabb

Jörgen Stenarson leder uppbyggnaden av Chalmers nya nationella mätlaboratorium för karaktärisering vid terahertzfrekvenser, som påbörjades i MC2-huset under våren. Kick-offen för Chalmers grafencentrum lockade många till kårhuset den 2 december.
Simon He gratuleras till Stiftelsens pris av Chalmers rektor Stefan Bengtsson. Foto: Michael Nystås 

Priser från KVVS, Stiftelsen och fysikstudenter

Bland de personliga nyheterna under året kan nämnas Göran Johansson som belönades med Albert Wallins vetenskapspris av Kungliga Vetenskaps- och Vitterhetssamhället (KVVS) i Göteborg, och Simon He, som hedrades med Stiftelsens pris. Inte minst värd att nämnas är Jörgen Bengtsson, som fick fysikstudenternas pedagogiska pris Guldäpplet. Syftet med priset är att särskilt uppmärksamma insatser som lyfter undervisningen för studenter i teknisk fysik och teknisk matematik på Chalmers. Grattis!
 

Ett år fyllt av aktivitet

2015 var ett år fyllt av aktivitet för MC2. Året inleddes med att vi en och samma dag kunde installera två adjungerade professorer, Thomas Emanuelsson och Bo Berglund. Senare under året installerades även Torbjörn Nilsson och Christer Johansson som adjungerade professorer. Mikael Fogelström, Per Hyldgaard och Göran Johansson befordrades till professorer, och Christian Fager till biträdande professor. Tio docentföreläsningar hölls. 15 av våra doktorander disputerade, och 18 lade fram sina licentiatavhandlingar.
Jan Grahn diskuterar med närings- och innovationsminister Mikael Damberg, som gästade MC2 under 2015. Foto: Peter Widing
Närings- och innovationsminister Mikael Damberg gästade institutionen, liksom en delegation från China Innovation Alliance of the Graphene Industry, en grupp japanska studenter från Tohoku University, och många fler, vid olika tillfällen.

Cristina Andersson, ansvarig för näringslivsrelationer, samlade nästan samtliga interna stödfunktioner för nyttiggörande till en workshop om att nyttiggöra forskning och skriva samarbetsavtal med företag. Tidigare under året var härskartekniker och bekräftartekniker temat för en annan workshop, som bjöd på många intressanta diskussioner, ledda av Chalmers jämställdhetssamordnare Johanna Andersson.
Deltagarna på QUTE-EUROPE Summer School på Hindåsgården. Foto: Susannah Carlsson
Sommarskolan QUTE-EUROPE Summer School 2015 på Hindåsgården blev välbesökt och koordinerades av Göran Wendin, och Myfab genomförde ett lyckat användarmöte i ett soligt Lund. En ny utställning invid Café Canyon uppmärksammar Ljusets år 2015, rikets smartaste fysikungdomar gjorde upp i den årliga Fysikolympiaden, och i november invaderades MC2-huset i positiv anda av 2 000 unga äggräddare i den klassiska tekniktävlingen Rädda ägget. Sheila Galt och Per Lundgren bidrog med många aktiviteter under Vetenskapsfestivalens skolprogram. Bland annat fick skolbarn pröva på livet som nanoforskare under en spännande dag. Vi kunde också ta emot den franske filmregissören Gilles Marchand, vars kommande långfilm delvis utspelas på MC2. Filmen får premiär under 2016 och vi ser alla med spänning fram emot den.
Scener till den kommande långfilmen "Into the forest" spelades in i besökskorridoren på MC2. Foto: Svante Pålsson

Sidansvarig Publicerad: on 01 mar 2017.