Produktutveckling, masterprogram

120 hp
Bild 1 av 1
Dekorativ bild

Bemästra multidisciplinär produktutveckling samtidigt som du lär dig att ta hänsyn till användarnas behov och hela livscykeln för en produkt. Produktutveckling är en industriell kärnverksamhet som omfattar en mängd olika utmaningar – en tvärvetenskaplig process för att identifiera och föreställa sig företagens, slutanvändarnas och samhällets önskemål och förverkliga dessa önskemål.

Som student i det här programmet kommer du att förvärva de kunskaper och praktiska färdigheter som krävs för att behärska multidisciplinär produktutveckling samtidigt som du tar hänsyn till alla faser av produktens
livscykel. Efter examen är du redo för en mängd olika karriärvägar, inklusive forskning och utveckling för stora företag, affärsutveckling, entreprenörskap och konsulttjänster.

Använd knappen "English" för att byta språkversion och ta del av fullständig information om programmet, behörighetskrav och kontaktuppgifter.

Från anmälan till antagning

Här hittar du information om hur du anmäler dig till våra utbildningar, vad som gäller kring förkunskaper och annat som är viktigt inför din anmälan.