Kvantdatorn
Institutionen

Mikroteknologi och nanovetenskap

Kombinerar fundamental och tillämpad forskning med fokus på framtidens elektronik, fotonik, bio- och nanosystem, och har en unik forskarmiljö med sina mät- och renrumsfaciliteter.

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap har samlat kompetens och talang för att skapa en unik forskningsmiljö inom områdena nano- och kvantmekanisk elektronik, fotonik, bio- och nanosystem. Idag bidrar vi till industriell tillväxt såväl som till teknologisk och social utveckling. Vår tvärvetenskapliga strategi genererar intressanta samarbeten med svenska och internationella partners inom akademi, näringsliv och samhälle, och är en drivkraft för innovationer, resultat och genombrott.