Abrahamssons forskargrupp

Vår forskning syftar ytterst till att använda solenergi för att driva processer som är viktiga för mänskligheten. Det handlar om att lagra solenergi i kemiska bindningar, att göra så kallade solbränslen, exempelvis genom att oxidera vatten till vätgas, eller att använda solljus för att driva multielektronreaktioner som exempelvis reduktion av koldioxid till metanol eller metan. Vi arbetar också med att göra effektivare solceller genom att utnyttja solljuset bättre.

Forskningsprojekten kan delas in i två huvudspår. Det ena är att studera och kontrollera multipla elektronöverföringar mellan molekyler och olika typer av halvledarmaterial, tex kvantprickar eller metalloxider, så kallad ledningsbandsmedierad laddningsöverföring. Förutom att designa material och molekyler med de egenskaper vi önskar, så använder vi bland annat ljus, men också den omgivande miljön för att kontrollera de olika processerna.

Det andra huvudspåret rör utveckling och karaktärisering av nya fotoaktiva molekyler och material, som kan absorbera ljus och sedan använda denna extra energi till någon form av önskad process. Det kan handla om att omvandla en högenergifoton till två laddningsbärare med halva energin för effektivare solceller, eller om molekylära sensorer som byter färg beroende på vilken energi ljuset som träffar dem har för att bara nämna två exempel.

Vi använder främst spektroskopiska tekniker, från ultrasnabb femtosekundsspektroskopi till långa tidskalor som millisekunder eller till och med minuter för att studera elektronöverföringar. Vi använder också elektrokemi, spektroelektrokemi, kalorimetri och mikroskopi för att förstå egenskaperna hos våra molekyler och material.

Nuvarande och tidigare extern finansiering


Vetenskapsrådet, Energimyndigheten, Åforsk, OIle Engkvists stiftelse, KAW, Formas