norden_Bengt_Nordén

Bengt Nordén

  • Professor, Kemi och biokemi, Kemi och kemiteknik