Rahms forskargrupp

Bild 1 av 1
Periodiska systemet under press
Periodiska systemet under press

Vi är en grupp i teoretisk kemi som arbetar med utmaningar i gränslandet mellan kemi, fysik, materialvetenskap och rymdforskning. Vi är en del av avdelningen för kemi och biokemi och befinner oss på Chalmers Tekniska högskolas huvudcampus i Göteborg.

Vi tror att vägen till en bättre och mer hållbar framtid är intimt knuten till en tvärvetenskaplig förståelse av kemisk bindning. Det finns ett stort behov av att kunna analysera och rationalisera elektronisk struktur av material på ett sätt som är både intuitivt och användbart för experimentalister och teoretiker. Vårt syfte är att möjliggöra sådan analys vid vilt skilda omständigheter, samt att utföra beräkningsmässig utforskning och design av nya material. För att nå dessa mål innefattar vår forskning bland annat utveckling av kemiska koncept som förenklar analys av atomer, molekyler, polymerer och kristaller. Vi utvecklar även kvantmekaniska metoder för att studera material och reaktioner som är svåra att undersöka experimentellt. Till exempel förutspår vi material med mycket hög energitäthet, kemi som sker under mycket höga tryck och över mycket långa tidsskalor. Forskargruppen är affilierad med Wallenberg Centre for Quantum Technology (WACQT), och utvecklar även algoritmer för beräkningar av kemi på Chalmers egna kvantprocessorer.

Läs mer om vår forskning.