stohr_Christian_Stöhr

Christian Stöhr

  • Studierektor, Vetenskapens kommunikation och lärande
  • Docent, Ingenjörsutbildningsvetenskap, Vetenskapens kommunikation och lärande