stohr_Christian_Stöhr

Christian Stöhr

  • Docent, Ingenjörsutbildningsvetenskap, Vetenskapens kommunikation och lärande