Rapporter och publikationer Onsala rymdobservatorium

Observatoriets rapporter och publikationer skrivs nästan uteslutande på engelska. Vi hänvisar därför till denna webbsidas motsvarighet på engelska: Reports and publications. Där finns bland annat. årsrapporter och publikationslistor.

Verksamhetsrapporten ("Activity report") för Onsala rymdobservatorium beskriver detaljerat observatoriets verksamhet för det gångna året.

Den senaste rapporten är Onsala Space Observatory Annual report 2022:

Äldre årsrapporter: Från och med år 2017 är Onsala rymdobservatoriums värdinsitution på Chalmers Rymd-, geo- och miljövetenskap (SEE). Det finns inga årsrapporter från SEE. Mellan åren 2006 och 2016 var årsrapporten för Onsala rymdobservatorium en del av årsrapporten för dåvarande värdinstitutionen Rymd- och geovetenskap. Det finns också årsrapporter och tvåårsrapporter från 1999 till 2005. Se sidan Reports and publications (på vår engelska webbplats).

Vår bok Populärt om astronomi av Mikael Lerner ger dig allt du verkligen behöver veta om astronomi, rymden och universum.

Observatoriets grundare Olof Rydbeck beskriver sin och observatoriets historia i boken Femtio år som rymdforskare och ingenjörsutbildare.

I vår broschyr om Onsala rymdobservatorium får du veta vad radioastronomi är och vad radioteleskopen och de andra instrumenten på observatoriet används till.​​​​​