Tillträdesskydd Onsala rymdobservatorium

Observatorieområdet är skyddat enligt lag. 

Observatorieområdet är skyddat enligt Lagen om skydd för störningskänslig forskning (2006:449). Länsstyrelsen i Hallands län har i enlighet med denna lag beslutat om tillträdesskydd för observatorieområdet (se karta nedan). Det innebär ett generellt förbud mot att vistas på observatorieområdet. Endast anställda, inbjudna gäster och leverantörer får beträda området, för övriga krävs ett särskilt skriftligt tillstånd från Onsala rymdobservatorium. Det är förbjudet att använda mobiltelefoner och andra radiosändare på observatoriets område, på grund av problem med radiostörningar. Var god stäng av din mobiltelefon när du besöker observatorieområdet.

Kartan ovan visar med röd markering området som är tillträdesskyddat. (Det gröna strecket markerar gränsen för Svängehallar-Fjärehals naturreservat.)

Nedan länk till samma karta i pdf-format med bättre upplösning: