Odin

Bild 1 av 1
Odin i rymden. (Bild: SSC)
Odin i rymden. Bild: SSC

Satelliten Odin finns i omloppsbana kring jorden sedan 2001. Odin byggdes för forskning inom både astronomi (till exempel studier av hur stjärnor bildas) och aeronomi (till exempel studier av ozon i jordens atmosfär). 

Odin-satelliten – ett observatorium för submillimetervågspektroskopi – sköts upp från Svobodny i östra Ryssland den 20 februari 2001. Odin konstruerades för forskning inom både astronomi (till exempel studier av stjärnbildning i vår galax) och aeronomi (till exempel studier av utarmningen av ozonskiktet i jordens atmosfär).

Astronomidelen av uppdraget avslutades framgångsrikt våren 2007. Sedan dess har satelliten nästan uteslutande använts för studier av jordens atmosfär. Forskningsledare för Odins astronomiforskning var Åke Hjalmarson vid Onsala rymdobservatorium.

En astronomisk höjdpunkt under Odin-uppdraget var den första upptäckten av interstellärt molekylärt syre. Observationerna gjordes vid frekvensen 119 GHz mot gasmolnet rho Ophiuchi A. På grund av syret i jordens atmosfär kan sådana observationer inte göras från marken. Syre är ett vanligt förekommande grundämne i universum, och man förväntade sig att syremolekyler skulle finnas i stora mängder i de moln av gas och stoft som finns mellan stjärnorna. Signalen som Odin detekterade var mycket svagare än förväntat, motsvarande en mängd syremolekyler som bara var 1/20 000 000-del av mängden vätemolekyler.

Forskningsledare för Odins aeronomiforskning är Donal Murtagh vid Institutionen för rymd, geo- och miljövetenskap vid Chalmers. Gruppen på Chalmers är det huvudsakliga databehandlingscentret för sub-mm radiometerinstrumentet som förser atmosfären med kvalitetsbedömda data.

Odin byggdes av rymdbolaget SSC på uppdrag av Rymdstyrelsen och rymdorganisationerna i Kanada (CSA), Finland (TEKES) och Frankrike (CNES). Mikrovågsradiometersystemet integrerades, testades och optimerades av Onsala rymdobservatoriums ingenjörer.