Teknisk utveckling Onsala rymdobservatorium

Bild 1 av 1
En mottagare för ALMA (Foto: Alexey Pavolotsky)
En mottagare för ALMA (Foto: Alexey Pavolotsky)

Onsala rymdobservatorium utvecklar och forskar om teknologier, komponenter, instrument och metoder för radioastronomi och geovetenskapliga observationer.

Onsala rymdobservatorium utvecklar och forskar om teknologier, komponenter, instrument och metoder för radioastronomi och geovetenskapliga observationer.

Gruppen för avancerad mottagarutveckling​, GARD (Group for Advanced Receiver Development) utvecklar instrument för Terahertz-signaler (radiostrålning med våglängder från ungefär 3 millimeter till kortare än en millimeter, nära det infraröda våglängdsområdet). GARDs forskningsaktiviteter är fokuserade på supraledande elektronik, materialvetenskap och tunnfilmsteknik. Resultaten och erfarenheterna från forskningen används för att utveckla och bygga världsledande instrument som används inom radioastronomin och miljövetenskapen. GARDs efterfrågade expertkunskaper gör att gruppen aktivt deltar i att leverera instrument och mottagarsystem till några av världens största astronomiska observatorier som ALMA och APEX i Chile. GARD finns på Chalmers Campus Johanneberg i Göteborg.

Mottagarsystem för radioastronomi och geovetenskap utvecklas också av elektroniklaboratoriet på observatoriet i Onsala, ofta i samarbete med GARD. Speciellt utvecklar och servar elektroniklaboratoriet de mottagare och annan forskningsutrustning som finns i Onsala. Laboratoriet har också utvecklat så kallade vattenångeradiometrar för ALMA i Chile och är involverat i utvecklingen av utrustning för SKA (Square Kilometre Array).

Avancerad mottagarutveckling (GARD)

Gruppen för avancerad mottagarutveckling är en forsknings- och ingenjörsgrupp som arbetar med utveckling av instrument och mottagarsystem till några av världens största radioastronomiteleskop.