Nyhetsbrev för astronomer

​Onsala Space Observatory Astro Newsletter​ informerar forskare i Sverige och annorstädes om nuvarande och planerade instrument, möjligheter att få support, och vetenskapliga resultat. 

Om nyhetsbrevet

Vårt nyhetsbrev för astronomer informerar forskare i Sverige och annorstädes om nuvarande och planerade instrument, möjligheter att få support, och vetenskapliga resultat.

Nyhetsbrevet är på engelska och publiceras normalt två gånger per år.

Prenumerera på nyhetsbrevet

För att läsa mer om nyhetsbrevet, läsa tidigare nummer, samt anmäla dig som prenumerant, gå till nyhetsbrevets hemsida på engelska.