Radioastronomisk utrustning Onsala rymdobservatorium

Bild 1 av 3
20-m teleskop på Onsala rymdobservatorium
LOFAR-stationen som består av många små ihopkopplade antenner
SKAO
Onsala 20-m teleskop Chalmers. Foto: J-O Yxell

I Onsala driver observatoriet tre radioteleskop för astronomisk forskning, 20 m-teleskopet, 25 m-teleskopet och LOFAR-stationen. Observatoriet deltar också i internationella radioastronomiska projekt som VLBI (nätverk av radioteleskop) och radioteleskopen APEX och ALMA i Chile, och i konstruktionen av det nya radioteleskopet SKA som skall byggas i Sydafrika och Australien.