Upprymd

Bild 1 av 1
Upprymd, kollage
Aktiviteter med Upprymd.

Upprymd är ett studentnätverk på Chalmers inom astronomi, rymd och vetenskapskommunikation.

Vill du sprida intresse för rymden till skolor och allmänhet?

Upprymd har funnits på Chalmers sedan 2021. Välkommen att gå med du med!

Delta på workshops och uppdrag:

  • Workshops: träning i astronomi, rymd och vetenskaplig kommunikation; kontakt med forskare vid Chalmers och Onsala rymdobservatorium
  • Uppdrag: guida på observatoriet, besök skolor, online Q&A, mm, timlön för varje uppdrag

Följ Upprymd på Facebook: www.facebook.com/Upprymd
För att skriva upp dig, mejla Teresa Margheri teresa.margheri@chalmers.se

Teresa Margheri
  • Doktorand, Onsala rymdobservatorium, Rymd-, geo- och miljövetenskap