Teleskop och instrument på Onsala rymdobservatorium

Bild 1 av 1
Foto på teleskop hos Onsala Rymdobservatorium

​​Onsala rymdobservatoriums är den svenska nationella infrastrukturen för radioastronomi. Observatoriets uppgift är att tillhandahålla forskningsutrustning i världsklass inom radioastronomi och geovetenskap. Själva forskningen, till exempel observationer med radioteleskopen, utförs oftast av andra än observatoriets egen personal. Det kan vara forskare på Chalmers eller på andra universitet i Sverige och utomlands.

För detaljerad information som vänder sig främst till forskare, till exempel om våra teleskop, hänvisar vi till våra sidor på engelska.